Umeå kommun

INNOURBA-PROJEKTET GÅR VIDARE - Arkitektkontor i Umeå vann arkitekttävling i Finland

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:11 CEST

Projektet InnoUrba har pågått sedan början av 2008. Man jämför och utvärderar tre olika planerings­metoder för stadsutvecklingsprojekt i tre länder: Sverige, Danmark och Finland. I det finska projektet har man använt arkitekttävling som planeringsmetod. Två finska, ett danskt och ett svenskt kontor deltog i tävlingen. Vinnare blev svenska White Arkitekter Umeå.

VÄLKOMMEN TILL PRESSKONFERENS

Tisdag 28 april, kl 09:00-10:00

White Arkitekters kontor, Kungsgatan 63, 1 tr (Kungspassagens parkeringsdäck)

Presentation av InnoUrba-projektet

Inbjudan till slutkonferensen i Uleåborg 28-29 maj

Thomas Strömberg, Christer Johansson - Samhällsbyggnadskontoret Umeå kommun

Presentation av arkitekttävlingen och Whites vinnande förslag

Katrin Ehnberg-Gunnarsson, Jonas Westman, Lennart Sjögren - White Arkitekter Umeå

KORT BAKGRUND

Syftet med InnoUrba är att studera ländernas sätt att arbeta med stadsutveckling, öka medborgarnas delaktighet i planeringsprocessen och att öppna marknaden för nordiska aktörer. Umeå kommun, Uleåborg i Finland och Skanderborg i Danmark ingår. Varje stad har valt ett stadsplaneringsprojekt som planeras på olika sätt och Universitet i Uleåborg ska jämföra de olika metoderna för att finna nya planeringsmodeller. I det finska projektet, Toppila Shore, användes arkitekttävling som planerings­metod. I det svenska projektet, Ön, studeras främst möjligheterna att utforma dialogen med allmänhe­ten och marknaden. Även i det danska projektet, Annebjerg, ska man testa nya interaktiva metoder för dialog med allmänheten i planeringsprocessen och utveckla nordiskt samarbete i planeringen.

Mer information:

Christer Johansson, Samhällsbyggnadskontoret, tel 070-264 18 00
Thomas Strömberg, Samhällsbyggnadskontoret, tel 090- 16 14 86, 070-611 14 49
Lennart Sjögren, White arkitekter, tel 090-70 41 57, mobil 0706-502 505

 

Vänliga hälsningar

Maria Wetterlöv
Förvaltningsinformatör
Samhällsbyggnadskontoret
Umeå kommun
Direkt: 090-16 23 12
Mobil: 070-980 11 04

www.umea.se