ESBRI

​Innovation är risky business

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2019 10:11 CET

Docent Jennie Björk och professor Mats Magnusson föreläser på Estrad 6 februari.

Vad finns det för drivkrafter till risktagande innovation? Hur kan företag tackla osäkerheten i innovationsarbetet? Och hur kan de skapa innovationer med hög nyhetshöjd? Frågorna besvaras på ESBRIs Estrad i eftermiddag.

Innovation handlar om att utveckla nya produkter, tjänster, processer och affärer. Det innebär per definition att innovationer avviker från det man tidigare har varit van vid, och ofta medför innovationsarbetet betydande osäkerhet och risk. Många organisationer har därför svårt att ge innovationer rätt förutsättningar.

Det menar docent Jennie Björk och professor Mats Magnusson, som båda är verksamma på KTH. Under vårens första Estradföreläsning redovisar de ny forskning om innovationers natur. De kommer bland annat att visa vad det finns för drivkrafter och motkrafter till risktagande innovation, och hur risktagande påverkar innovationsresultaten. Forskarna kommer också att presentera resultat från en nyligen genomförd empirisk studie av innovationer med hög nyhetshöjd.

Björk och Magnusson menar att företag som vill bli mer innovativa behöver ha en bättre förståelse för vad risktagande i innovationsarbete innebär, och vilka krav det ställer på exempelvis förändringar i beslutsfattande och ekonomisk styrning. De kommer att dela med sig av arbetssätt och styrmekanismer som företag kan använda för att möta innovationsutmaningar, och utveckla innovationer med hög nyhetshöjd.


Tid: Onsdag 6 februari 2019, 15.00-17.00
Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm

Mer om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning
Kontakt och anmälan: Åse Karlén, ase.karlen@esbri.se, 070-799 46 27


Föreläsningen ingår i Estrad, en öppen föreläsningsserie där forskare presenterar aktuella resultat för en blandad publik av företagare, studenter, uppfinnare, beslutsfattare och alla andra som intresserar sig för entreprenörskapsfrågor. Kunskapsdelningen och nätverkandet mellan akademiker och praktiker står i fokus. Alla Estradföreläsningar sänds live via Youtube och läggs ut som webb-tv efteråt. På www.esbri.se/webb-tv finns över 100 föreläsningar och en mängd andra filmer.

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades på initiativ av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se