ESBRI

Innovation genom nätverk

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 13:37 CET

Samverkansnätverk kan vara småföretagens bästa väg till innovation. Det visar forskning från Luleå tekniska universitet.

Företagen i nätverken är geografiskt närliggande, verkar inom samma bransch och förbinder sig genom ett nätverksnamn att samverka inom exempelvis produktutveckling och internationalisering. Inspirationen kommer från framgångsrika kluster.

Välkommen till en intressant föreläsning som ger en bild av hur de här alternativa formerna av nätverk har vuxit fram, hur de arbetar och hur de presterar. Föreläsarna kommer också att diskutera olika möjligheter för framgångsrik samverkan och ge exempel på hur nätverk kan designas.


Talare: Professor Joakim Wincent och docent Daniel Örtqvist, Luleå tekniska universitet
Tid: Torsdag 17 februari 2011, 15.00-17.00
Plats: IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Mer info om föreläsningen: www.esbri.se/nastaforelasning
Kontakt och anmälan: Jonas Gustafsson, jonas@esbri.se, 0708-995560

Alla Estradföreläsningar filmas och läggs i efterhand ut som webb-tv. För närvarande kan du se över 30 föreläsningar, och en rad andra filmklipp inom entreprenörskap, innovation och småföretagande, på vår webb. Besök www.esbri.se/webb-tv

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades genom en donation av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se