Paroc

Innovation, kreativitet och starkt fokus på personalen – Paroc på två scener i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 16:00 CEST

Paroc, den ledande tillverkaren av isolering i Östersjöområdet, kommer att tala på två scener under Almedalsveckan. Det är Lars Lindström, personalansvarig på Paroc, som blivit inbjuden av Västsvenska Handelskammaren och Försvarsmakten för att prata om hur Paroc arbetar med att skapa en innovativ och stark organisation. 

Paroc är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare och våra anställda är vår viktigaste tillgång. Därför är det glädjande att vi bjuds in av både Västsvenska Handelskammaren och Försvarsmakten, säger Lars Lindström.

Paroc arbetar hårt för att vara en flexibel arbetsplats och lägger stort fokus på innovation. Bland annat har man anlitat Tillt för att genom konstnärliga processer stimulera personalen att tänka i nya kreativa banor. Dessutom var man först med att skriva avtal med Försvarsmakten i Skaraborg angående dubbelanställningar vid militär tjänstgörning. Detta var det första steget i en riksomfattande satsning på att engagera arbetsgivare i både privat och offentlig sektor utifrån försvarsmaktens nya bemanningsstruktur.

– Det viktigaste för oss är att ta fram produkter och lösningar som är hållbara och energieffektiva. För att lyckas med det behöver vi vara innovativa och ha en hög kreativitet. Därför måste vår personal ständigt utvecklas och det kan även ske genom militär tjänstgöring under en period, vara hemma för föräldraledighet eller på annat sätt tillskaffa sig nya erfarenheter. Vi ska alltid vara öppna för nya tankar och här har bland annat konstnärerna från Tillt varit oerhört värdefulla för oss, säger Lars Lindström.

1 juni klockan 15.30
Lars Lindström kommer att tala på Försvarsmaktens arena under rubriken:
Soldat på deltid – en tillgång på heltid?

3 juni klockan 09.00
Lars Lindström kommer att tala på Västsvenska Handelskammarens scen under rubriken:
Kan konstnärlig kompetens bidra till innovation?

För ytterligare information kontakta:
Lars Lindström, personalchef Paroc Skandinavien, tfn +46 500 46 92 39
Maria Mehner, kommunikationschef Paroc Skandinavien, Tel. +46 500 46 91 78
Bilder för fri publicering: Åsa Eriksson, tfn +46 500 46 90 77


Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2012 var EUR 430 miljoner och antalet anställda 2 020.