Altran Scandinavia

Innovation måste finnas i vårt företags-DNA

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 14:10 CET

ALTRAN ÄR MED sina dryga 27 000 medarbetare världen över ett av de främsta företagen inom innovativ forskning och utveckling för branscher som telekom, automotive, flyg, bank, energi och industri. Den globala spridningen ger organisationen en stor bank av kompetenser och resurser som man med sin nya strategi utnyttjar och samordnar på ett nytänkande sätt.

2015 började vi arbeta efter vår strategi Ignition2020, som faktiskt var en av anledningarna till varför jag själv valde att börja på Altran, säger Fredrik Nyberg, vd för Altran Skandinavien sedan i somras, och fortsätter: Det är en enormt ambitiös satsning och att vara med på den här resan kommer vara spännande för alla inblandade, såväl ingenjörer som chefer.

ALTRAN ERBJUDER konsulttjänster inom en rad olika industrier och växer så det knakar. Därför satsar de nu ännu större med den nya strategin. Kärnan i Ignition2020 är att vi har valt ut ett antal områden där vi vill vara bäst i världen år 2020. För att nå dit har vi identifierat ett antal globala trender som vi förhåller oss till i kunduppdragen, så att vi kan arbeta ännu mer innovativt, proaktivt och se kundernas behov ur ett större perspektiv så att vi kan erbjuda helhetslösningar, säger Fredrik.

EN AV TRENDERNA är hur industrier allt mer flätas samman. Till exempel genom att telekom flyttar in i uppkopplade fordon och att automotive-industrin bygger kunskap inom design och produktutveckling. Kundernas behov växer i takt med dessa trender, och för att möta dem har Altran tagit fram ett nytt sätt att arbeta, som de ser kommer hjälpa kunderna att nå sina mål och samtidigt få de egna medarbetarna att arbeta på ett mer stimulerande sätt. Vi har specifika team units, där våra konsulter är indelade efter kompetenser. Och dessa grupper samarbetar både lokalt och globalt, så att vi kan utnyttja alla spetskompetenser till att ta fram helhetslösningarna. För att våra kunder ska hamna i framkant behöver de innovativ och övergripande hjälp, inte bara våra konsulters expertis på spridda områden. Det här möjliggör också för våra konsulter att utvecklas i sina roller, anta större utmaningar och få mer variation i sitt arbete.

OCH INNOVATION, ett av ledorden i bolagets nya strategi, tror Fredrik uppstår just i de gränsöverskridande samarbetena. Genom att aktivt jobba med kompetensutbyte mellan länderna och de olika grupperna har Altran lyckats industrialisera sina tjänster, så att ett konsultteam i Sverige får hjälp av ett team med en annan spetskompetens i Portugal eller Indien, och därmed kan ge en komplett lösning till kunden. Innovation måste ligga i DNA:t, i företagssjälen, och genomsyra allt vi gör. Vi ska kunna hjälpa våra kunder att förstå vad de ska utveckla, och sedan även utveckla det åt dem. Men lika viktigt är det att våra medarbetare känner att de är delaktiga i den här stora resan, för det är deras kompetenser som utgör hela vårt erbjudande.

Fredrik Nyberg
Titel: Vd för Altran Skandinavien.

Som världsledande inom innovation och högteknologiska konsulttjänster, erbjuder Altran sina kunder ett nytt sätt att utföra innovation. Koncernen utvecklar morgondagens produkter och tjänster tillsammans med eller åt sina kunder. Altran arbetar tillsammans med sina kunder på varje länk i projektets värdekedja, från idé till industrialisering. Koncernen har erbjudit sin expertis i över trettio år till nyckelaktörer inom sektorerna för rymdteknik, fordon, försvar, energi, finans, biologi/medicin, järnväg och telekom, bland andra.

År 2015 genererade Altran-koncernen intäkter på 1,945 miljarder euro. Med en personalstyrka på nästan 27 000 anställda finns Altran i mer än 23 länder.

I Skandinavien är Altran representerat i Göteborg, Stockholm, Malmö, Oslo, Karlstad, Linköping och Borlänge med cirka 500 medarbetare.