Miljöstyrningsrådet

Innovation och livsmedel i offentlig upphandling diskuteras i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 11:22 CEST

Upphandling har fått ett allt större utrymme i debatten och detta knutet till innovation respektive livsmedel gör intresset än större. Politiker och andra representanter från olika organisationer debatterar innovation som ett verktyg för en hållbar utveckling och livsmedelsupphandling som en möjlighet att minska livsmedelsfusket.

Innovationsupphandling för en hållbar utveckling
I år samarrangerar Miljöstyrningsrådetett seminarium om innovation tillsammans med Upphandlingsstödet tisdagen den 2 juli kl 15-17 på Gotlands museum. Inledningsvis blir det en debatt med ledande politiker om innovationsupphandling – är allt tal om innovationer mer önsketänkande än praktisk verklighet? Hur önskar politikerna att det ska fungera i praktiken? Vad är deras roll i att stimulera en hållbar utveckling genom innovativa upphandlingar? Efter debatten kommer goda exempel att presenteras tillsammans med de nationella satsningar som pågår. Läs om seminariet och vilka som deltar.

Het debatt om uppföljning och verifiering av ställda krav i livsmedelsupphandling
Hur kan offentlig sektor förhindra livsmedelsskandaler? En debatt om möjligheterna och utmaningarna med att följa upp innehållet i de livsmedel som upphandlas inom offentlig sektor. Vad vet vi egentligen om maten som serveras i skola, vård och omsorg? Torsdagen den 4 juli kl 13-13-45 på Gotlands museum debatterar riksdagspolitiker tillsammans med andra aktörer under ledning av moderatorn Peter Wenster.  Läs mer om seminariet och vilka som deltar.

Har du några frågor du vill att vi passar på att lyfta under våra seminarier? Om innovationer eller om livsmedel? Om utmaningar och möjligheter? E-posta Susanne Lång kommunikationsansvarig på Miljöstyrningsrådet susanne@msr.se.

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).