Oxyma Innovation

Innovation stavas systematik

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2014 11:30 CEST

- När man säger ordet innovation tänker många ”uppfinning”. Men det är inte samma sak. Innovation är inte bara en idé utan ett större begrepp och måste hanteras systematiskt för att ge resultat.

Det är budskapet från innovationskonsulten Cobi Wennergren, som på ett unikt sätt förenar sina professionella kunskaper i innovationsprocesser och coaching.

På Oxymas innovationsseminarium den 22 oktober förklarar hon hur en lyckad innovationsprocess planeras och styrs.

- Innovation är en trestegsprocess som ger struktur i kreativiteten, vilken behövs för att komma fram till förbättringar eller förnyelse, säger hon.

  • Första steget är insikt! Kartläggning av bakgrundsinformation, som behövs för att kunna sätta upp tydliga mål, sammanställa innovationsteamet, skapa en tidsplan mm.

  • Andra steget är kreativitet! Med hjälp av handledning och innovationsverktyg genomför innovationsteamet en eller fler workshops för att komma fram till en mängd idéer.

  • Tredje steget är implementering! Vilka idéer vill ni gå vidare med och i vilken ordning. Projektplan tillämpas för att se till att idéer blir till verklighet. Samtidigt handledas nyckelpersoner för att säkerställa det fortsatta arbetet med nytänkandet.

- Innovation är ett skapa värde av idéer. Så länge en idé eller uppfinning är kvar på idéstadiet och inte kommit ut på marknaden är det inte en innovation. Och för att lyckas måste man börja ett steg före idén – analysera målgruppen, värdera tidsperspektivet, sätta upp tydliga mål och bestämma budget, säger Cobi Wennergren.

Just nu arbetar hon som underkonsult i ett projekt där ett svenskt internationellt exportföretag utbildar interna innovationscoacher som ska driva innovationsprocessen i hela den globala organisationen.

- Att bara prata ”innovation” hjälper inte. Det handlar om att arbeta strategiskt och systematiskt. Utan en uttalad innovationsstrategi från företagsledningen går det inte att genomföra, säger Cobi Wennergren.

Hon betonar vikten av att bygga in en innovationskultur i organisationen och att det avsätts resurser för det.

- Vill man driva ett företag framåt krävs det ständig förnyelse. Man måste hela tiden tänka i innovationstermer. Ju hårdare konkurrensen är desto viktigare är det att tänka nytt. Inte minst i nedskärningstider är det viktigt att hålla innovationsprocessen vid liv och fråga sig hur man kan göra saker annorlunda, säger Cobi Wennergren.

Hennes jobb går ut på att handleda organisationer på ett strukturerat ätt genom hela innovationsprocessen.

Jag utmanar människor att våga se och välja nya vägar. Fokus i mitt arbete ligger på förbättring och att uppnå eller överträffa de satta målen, säger hon.


Cobi Wennergren
Cobi Wennergren  är född och uppvuxen i Holland. Hon flyttade till Sverige i början av 1990-talet och arbetade i många år med försäljning och marknadsföring på internationella medicinteknik- och läkemedelsbolag som Pfizer och Johnson & Johnson. På Johnson & Johnson blev hon 2008 erbjuden att gå en innovationsutbildning i London. ”Det blev som en väckelseupplevelse”, säger hon. Efter att ha arbetat med innovationsprocesser på Johnson & Johnson satsade hon på en coachutbildning och startade 2012 sitt eget konsultbolag. Kunskaper om coaching och kunskaper om innovationsprocessen visade sig vara en perfekt kombination för att hjälpa företag att bygga upp en innovationskultur.


Cobi kommer till Oxymas seminarium den 22 oktober 2014
Då kommer hon att berätta hur en lyckad innovationsprocess planeras och styrs och dela med sig av sin långa erfarenhet i området. Seminariet äger rum onsdagen den 22 oktober 2014, kl 8.30-13 i Folkets Hus i centrala Stockholm. Mer information och anmälan finns här: Till anmälanText: Lars Anders Karlberg
Foto: Cobi Consulting

Oxyma är ett konsultföretag inom produktutveckling. När vi startade 2004 var vi pionjärer och började arbeta med ett affärsinriktat förhållningssätt till produktutveckling.Under årens lopp har vi hjälpt våra kunder att bli framgångsrika genom att koppla ihop teknik med affärsnytta. Kanske är det därför som efterfrågan på våra tjänster ständigt växer.