Sida

Innovationer för fredsfrämjande företagande i Colombia

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 10:02 CEST

Idag skriver Sida i Colombia avtal för att stödja initiativet Emprender Paz – Innovations for Peace - ett innovativt sätt att uppmuntra företag att bidra till landets fredsprocess. Samtidigt delar projektet för femte gången ut sitt pris till företag som redan utmärkt sig.

Avtalet motsvarar 11 miljoner kronor fram till mars 2015. Förutom att kunna höja statusen och prispotten för det årliga priset kommer huvudparten av det svenska stödet att gå till att starta en ny fond -  ”Innovations for Peace” - där företag kan söka stöd för initiativ som bidrar till fredsbyggande och utveckling.  Sidastödet kommer också att bidra till att stärka Emprender Paz som organisation de närmaste åren, liksom det lokala ägarskapet.

-  Att bidra till en förhandlingslösning på Colombias mångåriga konflikt är huvudsyftet med Sveriges bistånd till Colombia. Med tanke på den nystartade fredsprocessen kommer vår insats mycket lägligt. Det här nya sättet att arbeta ska medverka till att inspirera och få fler företag engagerade för fred. Den privata sektorn har en mycket viktig roll att spela och detta är ett konkret sätt att främja stimulera företagens bidrag till en fredlig utveckling, säger Lena Ingelstam, chef för avdelningen för Globalt samarbete

. Sidas program för näringslivssamverkan ”Business for Development” fungerar som katalysator och uppmuntrar företagens egna satsningar inom ramen för deras kärnverksamhet. Genom den specifika satsningen i Colombia vill Sida öka dialogen och samverkan med den privata sektorn, för att ytterligare bidra till målet om en globalt hållbar utveckling och förbättrad livskvalitet för människor i fattigdom. Detaljerna för fonden kommer nu att arbetas fram och ska vara klara i mars nästa år, då första utlysningen äger rum. 

- Företagen, civila samhällets organisationer och staten vill alla bidra till Colombias fredsbygge och långsiktiga utveckling. Emprender Paz – Innovations for Peace – är ett innovativt sätt att stimulera fler initiativ där företagen kan vara med och bidra till en fredlig lösning på konflikten, säger Lena Ingelstam.

Stödet ska ses som ett komplement till andra insatser Sida gör. Sverige har under många år varit en partner för fred i Colombia, genom politisk dialog och ett utvecklingssamarbete på cirka 185 miljoner kronor årligen.  Övergripande målsättning för Sveriges bistånd till Colombia är att bidra till en fredlig lösning på konflikten och därmed förbättra situationen för fattiga och utsatta människor. Sida har gett stöd till fredsbyggande nerifrån och upp – samarbete med bland annat organisationer från det civila samhället som arbetar för mänskliga rättigheter, fred och försoning.

För mer frågor kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller mejla press@sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 5555 eller press @ sida.se