Innovationsbron

Innovationsbron besöker Tyskland - Nya plattformar för bolagen att möta investerare

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 14:20 CET

Innovationsbron besöker Tyskland tillsammans med våra kollegor i Finland, Norge, Danmark och åtta Nordiska portföljbolag. Syftet är att skapa relationer med tyska riskkapitalbolag för Nordiska portföljbolag och förstärka det Nordiska erfarenhetsutbytet inom såddfinansiering genom att ta del av erfarenheter från, och förstärka, kontakter inom den tyska marknaden.

Den första internationella aktiviteten i det Nordiska utvecklingsprojektet Nordic Seed Capital Initiative riktar sig mot vår stora granne i söder – Tyskland.

Syftet med denna unika resa är att skapa relationer med tyska riskkapitalbolag. Målsättningen är att vi gemensamt med våra Nordiska motsvarigheter; Vera Venture, Finland, Innovasjon Norge, och Vaekstfonden, Danmark, ska göra det uppenbart för de tyska riskkapitalbolagen att det finns bra möjligheter till tidiga investeringar i den Nordiska regionen.

Med på resan följer åtta Nordiska bolag varav två från Sverige: ByteActive AB samt Excito AB.

Utöver detta är målet att ge en introduktion och en förståelse för den tyska ekonomin och kapitalmarknaden i allmänhet och den teknologiska marknaden i synnerhet.

Tre-dagars resan börjar i Berlin för att sedan besöka riskkapitalcentret München.

I programmet ingår bland annat möten på Science and Technology Park, Berlin, möten på de Nordiska Ambassaderna i Berlin med ambassadör Staffan Carlsson, träff med Siemens Venture Capital i München samt Bayernkapital, München, med flera.

”Innovationer har en avgörande betydelse för den svenska konkurrenskraften på en internationell arena. Att tänka stort och med den globala marknaden som målbild blir allt mer viktigt. Ett projekt som Nordic Seed Capital Initiative, tillsammans med våra kolleger i Norden, är ett utmärkt sätt att hjälpa våra bolag till en snabbare investeringsdriven internationalisering”, säger Peter Strömbäck, VD Innovationsbron AB.

Följ gärna resan via vår blogg; www.nordicseed.wordpress.com

För frågor vänligen kontakta:
Peter Strömbäck
VD, Innovationsbron AB
Tel: 070-219 47 99

Fakta om Innovationsbron
Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden.
Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se

Innovationsbron AB Telefon +46-8-587 919 20 info@innovationsbron.se
Box 70407 Fax +46-8-587 919 50 www.innovationsbron.se

SE-107 25 Stockholm