Innovationsbron

Innovationsbron investerar i Entrans AB - bolaget som tar återvinning av spillvärme till en ny nivå

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 09:55 CET

Entrans patenterade system FlexiGen gör det möjligt att återvinna cirka 10 procent av spillvärme till el, i sjöfartsnäring, processindustri samt kraft- och värmeverk på ett innovativt sätt. I FlexiGen kan produktion av värme, kyla, och el eller mekanisk kraft varieras steglöst i önskad proportion däremellan.

Entrans är verksamt inom området energiåtervinning. Företaget utvecklar och marknadsför tekniska system som på ett effektivt sätt tar tillvara på spillvärme. Spillvärmen omvandlas från att vara ett problem till att bli en värdefull resurs, en möjlighet att skapa nya intäkter, uppnå kostnadsbesparingar och samtidigt minska negativ miljöpåverkan genom till exempel reducerade koldioxidutsläpp.

Den primära målgruppen för Entrans är den globala sjöfartsnäringen som idag genererar stora mängder spillvärme utan att ta tillvara på denna på ett effektivt sätt. Företaget riktar sig också till processindustri samt kraft- och värmeverk där i storleksordningen 10 procent av spillvärmen kan återvinnas till el. För exempelvis ett kryssningsfartyg innebär det att spillvärmen från dieselmotorer och kylsystem ombord kan omvandlas steglöst utifrån behov till el, nyttig värme, mekanisk kraft eller kyla. En minskning av ett kryssningsfartygs bränsleförbrukning med 10 procent motsvarar cirka 120 ton olja och 400 ton lägre koldioxidutsläpp i veckan!

"Vårt patenterade FlexiGen system tillför en ny dimension till energieffektivisering. Med värdelös spillvärme som insatsvara producerar vår utrustning värdefull el, värme, kyla, mekanisk kraft eller en kombination av allt detta. FlexiGen är en miljöinvestering som är lönsam utifrån industriella återbetalningskrav, den gröna aspekten tillkommer som pricken över i. Det gör att vi ser mycket stora möjligheter för vår produkt på en global marknad inom till exempel sjöfart, fjärrvärme- och fjärrkyla anläggningar och mycket mer.  Innovationsbrons investering i vårt företag gör satsningen möjlig. Det faktum att vi tagit oss igenom deras nålsöga är också en tydlig kvalitetsstämpel för vår affärsidé”, säger Leif Erlandsson, styrelseordförande i Entrans.

”Entrans är ett mycket spännande miljöteknikföretag som ligger helt rätt i tiden med sitt erbjudande och har framtiden för sig. Att på ett effektivt sätt ta tillvara och använda den ”gratisenergi” som spillvärmen utgör är en god affär för såväl företagets kunder som för miljön”, säger Tor Kihlberg, Investment Manager på Innovationsbron och ansvarig för investeringen i Entrans.

Läs mer om Entrans på www.entrans.se

För frågor vänligen kontakta:

Tor Kihlberg
Investment Manager, Innovationsbron AB
Tel: 0701-43 20 51

Leif Erlandsson
Styrelseordförande Entrans AB
Tel: 070-303 50 00

Om Innovationsbron
Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden. Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se