Innovationsbron

Innovationsbron investerar i POCADA AB

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 10:16 CET

Intelligent mjukvarustöd ökar dagskassorna i handeln med upp till 5 procent

Innovationsbron investerar i POCADA AB, som med hjälp av ett intelligent mjukvarustöd ger ökad merförsäljning inom detaljhandeln.

Genom en avancerad algoritm kan man idag med ett självlärande mjukvarustöd öka merförsäljningen inom detaljhandeln. Pilottester som är genomförda på nationella butikskedjor visar att både lönsamhet och kundnöjdhet ökar i de fall där man använder sig av företaget POCADAs mjukvarulösning TWOSELL. Mjukvaran installeras i kassorna och föreslår expediten ett antal passande produkter som passar den, eller de varor kunden kommer med till kassan.

POCADA startades av Peter Stefansson i början av 2009 och bolaget är baserat i Västerås. Tekniken bakom TWOSELL är hämtad från forskningen inom intelligenta system. Mjukvarans algoritm bygger på över tio års forskning inom artificiella system och kärnan i mjukvaran är framtagen av Peter Funk, professor vid Mälardalens högskola.

”Under hösten 2010 har ett antal pilottester genomförts med bra resultat. Vi hade räknat med en försäljningsökning mellan en ½ och 2 procent men utfallet kryper nästan upp till 5procent vilket får anses vara mycket bra. Mjukvaran håller även rätt på högmarginalprodukterna och föreslår främst dessa, detta får ett direkt gensvar på sista raden i resultaträkningen”, säger Peter Stefansson, VD på POCADA AB.

Piloterna har genomförts inom två butiker/butikskedjor med olika inriktningar och sortiment. Resultaten har varit mycket positiva och en av kedjorna är redan kund.

”POCADA har, förutom en intressant lösning, även en spännande affärsmodell som bygger på att bolaget tar risken genom en mycket låg fast kostnad till kund. Det är istället mjukvaran TWOSELL som ska göra jobbet och POCADA för betalt baserat på omsättningsökningen i butiken”, säger Maria Qvick, ansvarig Investment Manager på Innovationsbron AB.

Framöver kommer POCADA att fortsätta att utveckla sin närvaro på den svenska marknaden samtidigt som bolaget stärks upp för att påbörja en projektering i de övriga Nordiska länderna.

POCADA är ett inkubatorbolag hos Create Business Incubator Mälardalen AB. Create är också en av de inkubatorer i landet som Innovationsbron är med och driftsfinansierar.

Läs mer på www.twosell.se

För frågor vänligen kontakta:
Maria Qvick                                                       Peter Stefansson
Investment Manager Innovationsbron AB              VD POCADA AB
Tel: 076-880 88 10                                             Tel: 070-566 90 21

Om Innovationsbron
Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag. Innovationsbron arbetar över hela Sverige via sju kontor i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden. Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se