Innovationsbron

Innovationsbron investerar i Telcred AB

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 09:23 CET

I framtiden ska vanliga nycklar bara finnas på museum. Det är Telcreds vision och med hjälp av en ny typ av passersystem ska detta bli möjligt.

Fysiska nycklar måste hämtas och lämnas och fysiska nycklar tenderar också att leda till dålig säkerhet, inte minst är de lätta att kopiera.
Telcreds affärsidé är att ersätta traditionella nycklar med ett offline passersystem som tillåter att man använder mobilen som ”nyckel”.

”Telcreds vision är att på lång sikt förpassa nyckelknippan från något som finns i var persons ficka till ett museiföremål”, säger Carlo Pompili, VD Telcred AB.

Telcred utvecklar passersystem som lämpar sig väl för offline-miljöer, det vill säga när låsstyrenheten inte är uppkopplad till en central databas, och som bygger på en innovativ och patenterad metod för att skapa och verifiera digitala accessrättigheter. Metoden utnyttjar nya möjligheter som följer med tekniken NFC (Near Field Communication) som nu börjar införas i mobiltelefoner, och som därmed kan användas istället för så kallade kontaktlösa ”smarta kort”.
I Telcreds produktsortiment ingår NFC-läsare, låsstyrenhet som kopplas till valfritt elektriskt lås, samt ett administrativt system.

”Telcred är ett mycket spännande bolag med en klar vision. Med tanke på att flera av deras potentiella kunder har tiotusentals låsta utrymmen och mer än hundra tusen nycklar, som de försöker hålla reda på, har Telcreds passersystem stora skalfördelar”, säger Maria Qvick, ansvarig Investment Manager på Innovationsbron.

Telcred AB är en avknoppning från Swedish Institute of Computer Science (SICS) och är ett inkubatorbolag hos STING (Stockholm Innovation & Growth), där de har fått kvalificerat affärsutvecklingsstöd. STING är också en av de inkubatorer i landet som Innovationsbron är med och driftsfinansierar.

Läs mer om Telcred AB på www.telcred.com

För frågor vänligen kontakta:
Maria Qvick                                                  Carlo Pompili
Investment Manager Innovationsbron AB         VD Telcred AB
Tel: 076-880 88 10                                      Tel: 0708-704 929

Om Innovationsbron
Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag. Innovationsbron arbetar över hela Sverige via sju kontor i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund.
Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden.

Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se