Innovationsbron

Innovationsbron mötte tunga investerare - Lyckad resa till Tyskland

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 13:36 CET

Innovationsbron har besökt Tyskland tillsammans med våra nordiska motsvarigheter i Finland, Norge, Danmark och ett antal nordiska portföljbolag.  Syftet var främst att skapa relationer med tyska riskkapitalbolag för nordiska portföljbolag.

Nordic Seed Capital Initiative är ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan de nordiska länderna. Nyligen genomfördes den första internationella aktiviteten i detta projekt – en relationsskapande resa till Tyskland för att möta tyska riskkapitalbolag och skapa relationer till gagn för nordiska portföljbolag.

Tillsammans med Vera Venture, Finland, Innovasjon Norge och Vaekstfonden, Danmark, ägnades resan åt att försöka göra det uppenbart för tyska riskkapitalbolag att det finns bra möjligheter till tidiga investeringar i den nordiska regionen.

I programmet, som inkluderade besök i både Berlin och München, ingick ett stort antal möten med tyska riskkapitalbolag, exempelvis Siemens Venture Capital, Early Bird Venture Capital, Target Partners, Wellington Partners och High-Tech Gründerfonds för att bara nämna några.

Vid varje tillfälle gavs också möjlighet för de medföljande portföljbolagen, där ByteActive AB var det svenska bolaget, att göra en kortare pitch för bolaget och affärsidén.

”Resan var ett mycket bra initiativ. Det var en bra sammansatt grupp med ett bra nätverk. Programmet var digert och med ett positivt tungt innehåll. De riskkapitalaktörer vi mötte var också av det tyngsta slaget, vilket var oerhört viktigt. För mig och mitt företag gav resan väldigt många positiva kontakter, som jag nu kommer att följa upp. Jag är mycket nöjd med Innovationsbron och Nordic Seed Capital Initiative”, säger Anders Tormod, ByteActive AB.

”Utvecklingsprojekt som Nordic Seed Capital Initiative är ett viktigt sätt att hjälpa våra bolag till en snabbare investeringsdriven internationalisering. Innovationer har en avgörande betydelse för den svenska konkurrenskraften på en internationell arena och via gemensamma projekt och kanaler, som exempelvis Nordic Seed Capital Initiative, kan vi visa stora investerare att de nordiska aktörerna som Innovationsbron, Vera Venture, Innovasjon Norge och Vaekstfonden, erbjuder 500 portföljbolag att välja mellan”, säger Peter Strömbäck, VD Innovationsbron AB.

För frågor vänligen kontakta:
Peter Strömbäck  
VD, Innovationsbron AB            
Tel: 070-219 47 99

Fakta om Innovationsbron
Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden.
Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se