Movexum

Innovationsbron satsar på Movexum

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2011 09:04 CET

Movexum Gävleborgs företagsinkubator har antagits till Innovationbrons nationella program BIG Sweden SUMMIT. Programmet riktar sig till de inkubatorer som uppfyller mycket högt ställda krav och bedömningskriterier avseende kvalitet och kompetens. I SUMMIT får Movexum tillgång till kvalitetssäkring och driftfinansiering för att vidareutveckla inkubatorns verksamhet och processer.  

-           Det känns skönt att få bekräftelse på det hårda arbetet organisationen lagt på att nå den kvalitetsnivå som Innovationsbrons BIG Sweden SUMMIT efterfrågar, säger Ulf Borbos VD Movexum. Det här är värdefullt för regionens fortsatta innovationssatsning samtidigt som det ger Movexum en kvalitetsstämpel.

Innovationsbrons nya inkubatorprogram ”Business Incubation and Growth Sweden (BIG Sweden)” riktar sig till inkubatorer och inkubationsmiljöer som arbetar med utveckling av nya företag med tillväxtfokus. Inkubatorerna ska sträva mot egna resultatmål samt mot de resultatmål som definierats för BIG Sweden. De inkubatorer som beviljats finansiering har valts ut i en noggrann urvalsprocess och i nationell konkurrens. I satsningen ingår, förutom drifts­finansiering för att delfinansiera inkubatorns verksamhet, att inkubatorerna får tillgång till coachning och erfarenhetsmöten på nationell nivå samt kvalitets­säkring genom ett så kallat assessmentverktyg.

Movexum AB är Gävleborgs företagsinkubator - en kreativ utvecklingsmiljö för tillväxtföretag. Movexum erbjuder en effektiv process för att ta din innovation från idé till marknad. Genom att ge tillgång till kompetens, kontakter och kapital via professionellt stöd och effektiv företagsutveckling är Movexum med och skapar nya tillväxtbolag i Gävleborg. Movexum skall på ett konkret och effektivt sätt skapa affärsutveckling och stödja uppkomsten av nya idéer/bolag från samhälle, näringsliv, högskola och offentlig sektor. Movexum antar entreprenörer och innovatörer som verkar i Gävleborg och har affärsidéer med tillväxtpotential och en innovativ höjd. Här gäller business – inte byråkrati.