Moderaterna

Innovationsföretag efterlyses!

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 12:01 CEST

- Det är ironiskt att vi toppar ett innovationsindex som visar på våra styrkor inom forskning och utveckling samtidig som våra företag lämnar Sverige och det i stort sett råder stiltje vad gäller etableringar av nystartade företag.

- Det säger den moderata riksdagsledamoten Ewa Björling med anledning av den fråga hon ställt till näringsminister Thomas Östros.- Regeringen saknar totalt förmågan att skapa ett sunt företagsklimat för att forskning och utvecklingssatsningar ska kunna omsättas i produktion och ökad tillväxt. Var finns länken mellan forskarnas uppfinningar och näringslivet?

Frågan bifogas nedan i sin helhet.

-----

Skriftlig fråga till näringsminister Thomas Östros

FN:s handelsorganisation (Unctad) presenterade i veckan en undersökning som visar att Sverige toppar ett nytt innovationsindex. Detta index speglar ländernas utbildningsnivå och styrkor inom forskning och utveckling. Bland de komponenter som indexet bygger på finns exempelvis antalet patent som registrerats i USA, antalet FoU-sysselsatta som andel av befolkningen, och andelen ungdomar som går i utbildning på olika nivåer.
Inom många områden kommer dock Sverige sämre ut än jämförbara länder, främst då det gäller tillväxt, produktivitet, köpkraft och möjligheten att starta företag.
Vanligtvis finns det ett starkt samband mellan forsknings- och utvecklingssatsningar och ökad tillväxt genom produktiva innovationsföretag. Så ser inte bilden ut i Sverige i dag.

Vilka åtgärder avser Thomas Östros vidta för att Sverige som är bland de bästa i världen på innovationer också skall ha ett företagsklimat som bättre överensstämmer med detta?

Stockholm den 30 september
Ewa Björling (m)