SWEDEN 瑞典 EXPO 2010

Innovationstävling ska skapa nya lösningar för hållbarhet

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 07:33 CEST

Kan innovationstävlingar för studenter lära oss hur vi kan använda rymdteknologi för att skapa hållbara lösningar? På en workshop i den svenska paviljongen på Expot i Shanghai kommer tolv studenter från Kina och Sverige att genom att tävla i idéer utforska ett nytt område inom crowdsourcing.

Initiativet kommer från organisationen Down to Earth tillsammans med Studentcompetitions.com, och med workshopen vill man undersöka hur innovationstävlingar kan användas för att snabba på utvecklingen inom överförandet av kunskap rymdteknologi till skapandet av komersiella, hållbara  lösningar.Den 18 september är tolv studenter från Kina och Sverige är inbjudna till den svenska paviljogen för att att brainstorma kring temat om öppna globala innovationstävlingar.

- Att organisera sådana här tävlingar är ett väldigt demokratiskt sätt att lösa problem på; den som har bäst lösning har möjligheten att delta och vinna, oavsett hur personens bakgrund ser ut, eller vilken nationalitet man har. Det är ett engagerande och roligt sätt att driva innovation på, och på ett effektivt sätt skapa handfasta resultat, säger Gustav Borgefalk, en av grundarna till Studentcompetitions.com.

Syftet med workshopen är att utveckla koncept för hur överförandet av existerande kunskap inom rymdteknologi till skapandet av hållbara lösningar kan förenklas. Evenemanget kommer att dokumenteras och presentationer från workshopen pucliceras online. Det kommer också att direktsändas online via den svenska paviljongens hemsida.

Resultatet från workshopen kommer att integreras i en långsiktig strategi för öppna innovationstävlingar. Strategin kommer sedan att presenteras under ”Space Day”, vilket är lanseringen för Down to Earth, som äger rum den 10 oktober i den svenska paviljongen.

Det är inte första gången som den svenska paviljongen håller evenemang för en ung målgrupp i början av sin karriär. Tidigare aktiviteter inkluderar exempelvis en designtävling i samarbete med Tongjiuniversitetet, en global fototävling tillsammans med världskände Mattias Klum, the 72 hour race to innovation och DreamHack.

- Unga människor som bor i städer är en viktig målgrupp för det svenska deltagandet i Expot 2010. Det är de som kommer att skapa lösningar för de problem vi ser idag, och genom våra aktiviteter här i paviljongen vill vi uppmuntra dem, och låta deras kreativitet flöda fritt. Vi vill vara en plattform för innovation, säger Annika Rembe, Generalkommissionär i den svenska Expokommittén.

###

Kommentarer till artikeln:

Crowdsourcing är ett begrepp som används för att illustrera processen där man söker förslag till problemlösning hos många olika parter.
Brainstorming syftar till att beskriva den kreativa process i vilken en grupp människor sitter tillsammans och löser problem eller arbetar fram nya idéer.

Anledningen till att dessa begrepp inte översats i artikeln är att det i dagsläget inte finns några vedertagna motsvarigheter på svenska.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Warren
Communications Manager
Email: maria.warren@expo2010.se
Tfn: +86 1582 1591 029

Sveriges kommitté för Expo 2010 i Shanghai är ett samarbete mellan stat och näringsliv där vardera bidrar med 70 miljoner kronor. Det svenska temat för världsutställningen är Spirit of Innovation och syftar till att Sverige rankas som ett av de mest innovativa länderna i världen.
Det övergripande temat för världsutställningen är Better City - Better Life och syftar på befolkningsökningen i städer, inte bara i Kina utan över hela världen.