Swedbank

Innovativ byggmästare får Ekkronans Stora Boendepris 2007

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2007 09:06 CEST

För tionde året i rad delar Swedbanks Bostadsstiftelse Ekkronan idag ut sitt Stora Boendepris 2007. Priset tilldelas i år Sven-Harry Karlsson, VD för Folkhem som kombinerar en byggmästartradition med ett innovativt byggande. Priset som är på 50 000 kronor delas ut i samband med Värderings- och Lantmäteridagarna idag kl 15.00 i Folkets Hus i Stockholm.

Priset för 2007 tilldelas Sven-Harry Karlsson, VD för Folkhem, som utifrån en byggmästartradition utvecklar nya bostadslösningar. I ett flertal bostadsområden kombineras djärva exteriörer med innovativa planlösningar och ett byggande i trä med en genomtänkt färgsättning. Folkhems deltagande i samhällsbyggandet illustreras med uppförandet av radhus med äganderätt i det av hyresrätt dominerade Tensta. Genom blandade upplåtelseformer i ett av invandrare dominerat förortsområde skapas möjlighet för nya grupper hushåll att göra bostadskarriär.

- Jag är både stolt och mycket glad över att få den här uppmärksamheten, både för min långa gärning inom bostadsbyggnation och särskilt för det Folkhem byggt i Tensta, säger Sven-Harry Karlsson. Jag vill göra det jag kan för att fortsätta utveckla boendet och ha ett öppet sinne för att finna nya lösningar.

Ekkronans boendepris delas i år ut för tionde gången. Priset har genom åren gått till olika aktörer som byggmästare, arkitekter, bostadsjournalister och självbyggare. Gemensamt för alla pristagare är att de åstadkommit något extra som skapat både nytänkande och förebilder för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Ekkronan vill med boendepriset främja utveckling och nya idéer för att skapa bra bostäder och bomiljöer för de boende i Stockholm.

Prisjuryn består av Mats Hulth (juryns ordförande, VD Sveriges Hotell och Restaurangföretagare), Stellan Lundström (professor, tekn. doktor fastighetsekonomi, KTH), Mats Malmström (ordförande Ekkronan), Elisabeth Lindgren (kommunikationsdirektör, SJ).
Bilaga 1


Fakta om Swedbanks Bostadsstiftelse Ekkronan

Bostadsstiftelsen Ekkronan har sedan 50-talet medverkat till byggandet av ca 35 000 bostäder i Stockholmsområdet. På 50-talet var det mycket stor efterfrågan på egnahemsboende och Sparbankerna tog fram ett konto med bosparmöjligheter, något som man var först med i Sverige. Dåtidens Bankinspektion var tveksam till att bankerna skulle arbeta med boendefrågor i egen regi. Bostadsstiftelsen Ekkronan bildades. Stiftelsen köpte mark och var entreprenör för olika byggprojekt där konsulenter, arkitekter och byggare kopplades ihop.

Det första som Ekkronan köpte var Norrskogen i Täby. Andra områden var Rudboda på Lidingö, Neglinge Gärde i Saltsjöbaden, Viksjö, Salem och Sköndal. Under flera årtionden var Ekkronan en spindel i nätet och hjälpte till att förmedla husköpare till samverkande byggbolag i Stockholmsområdet.


Ekkronans första Boendepris 1998 gick till byggmästare Einar Mattson för hans gedigna kunnande att utforma vackra hus och boendemiljöer. Projektet Oxtorget visar att man genom förtätning kan försköna och ge liv till sterila innerstadsmiljöer.

Ekkronans Boendepris 1999 gick till Framtidsloftet i Årsta. Framtidsloftet är något så unikt som ombyggnad av ett flerbostadshus där ungdomar i stor utsträckning bestämmer hur det egna boendet ska utformas.

År 2000 gick priset till Byggmästare Anders Bodin för Alviks Strand, "för vårdande av gammal byggmästartradition där bostäder integreras i en stadsmiljö".

År 2001 gick priset till arkitekt Hans Bäckström för bostadsområdet Riksbyhöjden - som skapats till en liten hemtrevlig stadsmiljö i förort.

År 2002 gick priset till Sten Lindberg och arkitekt Olof Lotström för bostadsområdet Östbergahöjden, ett typiskt miljonprogramsområde som de på ett smakfullt sett gett liv till.

År 2003 gick priset till bostadsjournalisten Lennart Arnstad för rollen som ledande konsumentupplysare inom bostadsmarknaden.

År 2004 gick priset till arkitekten Anders Bergkrantz för att han manifesterat socialt och ekonomiskt nyskapande arkitektur i Rinkeby utanför Stockholm.

År 2005 gick priset till Einar Mattsson AB för uppförandet av flerbostadshusen i kvarteret Högbergsterassen 1 i Stockholm.

År 2006 gick priset till Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) för en 90-årig gärning som långsiktig samhällsbyggare.


För ytterligare information:
Mats Malmström, ordförande Bostadsstiftelsen Ekkronan, tfn: 0705-80 40 24


Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9 miljoner privatkunder och ca 500 000 företagskunder med 470 kontor i Sverige, 290 kontor i de baltiska länderna samt 190 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2006 uppgick balansomslutningen till 1 400 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 17 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.