Coompanion

Innovativ integration skapar giftfria grönsaker i Södertälje

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2016 13:45 CET

Hos Eko-Odlarna i Telje får både människor och natur växa på ett hållbart sätt. Idag prisas det sociala företaget som Årets kooperativ i Stockholms län 2016.

Eko-Odlarnas affärsidé är schysst ur flera perspektiv. Företaget säljer giftfria grönsaker och bidrar på så sätt till den nödvändiga ekologiska omställningen inom jordbruk och odling. I verksamheten finns också plats för människor som är i behov av stöd för att kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden, genom rehabilitering och arbetsträning. Kooperativet har blivit en framgångsrik innovativ lösning där flera aktörers medverkan lett till inkluderande i samhället för utlandsfödda.

Grundtanken är att odla nära för de som bor nära, och odlingen ligger inte långt från stan, det tar bara tio minuter att promenera från Östertälje station. Odlingen utförs på tidigare outnyttjad mark som arrenderas från Södertälje kommun och en betydande del av skörden kommer kommuninvånarna till del i form av mat på skolor och äldreboenden. Resterande grönsaker säljs till närbutiker lokalt i Södertälje och till privatkunder som kommer till Eko-Odlarnas gård.

De tre grundarna har alla sin bakgrund i det krigsdrabbade Irak. Bara en av dem hade tidigare arbetat med odling i sitt hemland, de andra arbetade som ingenjörer. Företaget föddes ur ett projekt där utlandsfödda personer som står långt från arbetsmarknaden på grund av språksvårighet, ålder och ohälsa fick möjlighet att gå en ettårig trädgårdsmästarutbildning. När projektet avslutades 2014 valde några deltagare att med hjälp och stöd av Södertälje kommun, Samordningsförbundet i Södertälje och Coompanion Stockholm starta ett arbetsintegrerande socialt företag.

Den ekonomiska föreningen startade sin verksamhet 2015 och idag är de 9 medlemmar och 3 anställda. Under 2016 har företaget själva finansierat byggnation av anläggning med både växthus och frilandsodling.

Priset delas ut på Stockholmsmässan Eget Företag den 12 nov och förutom äran får pristagarna även 10 000 kr till sin verksamhet. Motiveringen till priset lyder:

”Årets Kooperativ i Stockholm har en dubbel affärsidé. Kooperativet har lyckats skapa en innovativ fleraktörsmodell som tillvaratar kooperatörernas kompetens och lokalortens behov, samtidigt som verksamheten positivt bidrar till en nödvändig ekologisk omställning inom jordbruk och odling.

I samverkan med Södertälje kommun brukar kooperativet tidigare outnyttjad mark. Något som skapat grogrund för ett framgångsrikt arbetsintegrerande socialt företag. Årets Kooperativ i Stockholm: Eko-odlarna, gör det möjligt för både natur och människor att växa på ett hållbart sätt.”


Kontaktuppgifter

Emilia Darsell, Coompanion Stockholms län

Verksamhetsledare och företagsrådgivare

070 - 726 48 08

emilia.darsell@coompanion.se

stockholm.coompanion.se

facebook.com/coompanionsthlm

Eko-Odlarna i Telje ek. för.

076 - 648 34 92

ekoodlarnaitelje@gmail.com

facebook.com/eko.odlarna

---

Coompanion Stockholm ger kostnadsfri företagsrådgivning till grupper som vill starta företag tillsammans. Sedan 2002 uppmärksammas varje år ett företag som utmärkt sig och där de kooperativa principerna lagt grunden till en framgångsrik verksamhet.

Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi erbjuder personlig rådgivning – även online. Vi finns på 25 platser i hela landet - i stort sett ett Coompanion i varje län.

Coompanion breddar entreprenörskapet – fler blir företagare när de får göra det tillsammans – och med vår hjälp.  I den kostnadsfria rådgivningen får grupper bolla sina idéer, fundera över roller, hjälp med organisering, val av företagsform och ekonomisk planering mm. 

Vi informerar och utbildar även inom entreprenörskap, organisation, lokal utveckling, samarbete, arbetsintegrerande sociala företag och inte minst kooperation.

Coompanion Sverige ägs av de 25 regionala Coompanions. Uppdraget är att på nationell nivå främja kooperativt företagande och arbeta med opinionsbildning för kooperation och social ekonomi. Coompanion Sverige är också den nationella kontakten mellan det lokala kooperativa utvecklingssystemet och riksdag, regering samt andra nationella organ.

Varje regionalt Coompanion runt om i landet ägs och styrs lokalt av sina medlemsorganisationer.

Coompanion finansieras av organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten. Tillväxtverkets finansiering gör det möjligt för oss att ge rådgivning kostnadsfritt.

Läs mer på www.coompanion.se