Upplands Väsby kommun

Innovativ metod lockar byggföretag att investera i Väsby

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2013 08:00 CEST

Idag presenterar Väsby Labs 30 nya stadsbyggnadsprojekt som ska byggas i de centrala delarna av Väsby, utanför Stockholm. Dessa projekt är ett resultat av en innovativ metod för stadsbyggnad som håller på att mejslas fram inom ramen för Väsby Labs verksamhet. Metoden går ut på att Väsby Labs fungerar som en mellanhand och inspiratör mellan investerare, kommun, politik, omvärlden och inte minst invånarna. Projektet inspirerar, bjuder in kompetens, tar vara på idéer och driver på utvecklingen framåt. Samtidigt skapar det förutsättningar för nya affärer, hus, aktiviteter och verksamheter. Sedan Väsby Labs startade för två år sedan har intresset för att bygga i Väsby ökat påtagligt. Under senaste året har 13 innovativa idéer formats till 30 nya stadsbyggnadsprojekt med aktiva intressenter. I Väsby vågar man utmana gamla föreställningar om stadsplanering och istället prova något helt nytt. De 30 stadsbyggnadsprojekten är ett resultat av workshops, dialoger och samtal.

-  I Väsby vågar vi utmana och prova nya metoder för stadsbyggnadsprocessen. Grunden i denna innovativa metod är att i ett tidigt skede involvera både investerare och kommunens invånare. Investerarna får vara med och påverka inte bara det hus som ska byggas utan hur hela stadsplaneringen ska se ut och invånarna får tycka till om hur de vill att Väsby ska bli en attraktiv kommun att bo i även i framtiden, säger Per-Erik Kanström, (M) kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby.

-  I de projekt vi presenterar idag har vi verkligen vågat vända upp och ner på gamla föreställningar om byggande. Hur skulle det egentligen vara att börja sin bostadskarriär med bara fyra väggar och ett tak för att skapa lägenheter till en lägre kostnad för unga personer eller hur utvecklar vi miljonprogrammen till något modernt med inbjudande entréer, radhus på taken, levande bottenplan med butiker och så vidare. Målet med Väsby Labs är att skapa tillväxt och utveckla centrala Väsby med 1200 nya bostäder, mötesplatser, odlingar, skolor, kultur och mycket, mycket mer. Väsby Labs har fått internationellt erkännande för sitt sätt att bryta mönster och för sina innovativa affärslösningar, säger Björn Eklundh, kommundirektör i Upplands Väsby.

Samtidigt som Väsby Labs presenterar de projekt kommunen ska satsa på slår man upp dörrarna till Butiken, det nya navet i Väsby Labs verksamhet. I Butiken i Väsby centrum ska kommuninvånarna få möjlighet att vara fullt delaktiga i kommunens stadsbyggnadsprocess genom dialoger och samtidigt följa de byggplaner som pågår i kommunen inom ramen för Väsby Labs. På plats i Butiken kommer kommuninvånarna hitta representanter som svarar på frågor, samlar in idéer och håller omröstningar.

Kontakt:
Per-Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande, Upplands Väsby kommun, 073-910 42 47
Björn Eklundh, kommundirektör Upplands Väsby kommun, 073-910 40 31
Mia Lundström, projektledare Väsby Labs, 070-848 33 13
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, Upplands Väsby kommun, 073-910 47 67

På Väsby Labs hemsida kan du ta del av projekten, www.vasbylabs.se.

Väsby Labs tar fram en ny metod för hur man kan arbeta med stadsplanering och samhällsbyggnad. De fungerar som en mellanhand och inspiratör mellan investerare, kommun, politik, omvärlden och inte minst invånarna. Projektet inspirerar, bjuder in kompetens, tar vara på idéer och driver på utvecklingen framåt. Samtidigt skapar det förutsättningar för nya affärer, nya hus, nya aktiviteter och nya verksamheter. Målet med Väsby Labs är att skapa tillväxt och utveckla centrala Väsby med 1200 nya bostäder, mötesplatser, odlingar, skolor, kultur och mycket, mycket mer. Väsby Labs har fått internationellt erkännande för sitt sätt att bryta mönster och för sina innovativa affärslösningar.

Läs mer på www.vasbylabs.se