RISE Research Institutes of Sweden AB

Innovativa experter samlas under nytt namn - STFI-Packforsk blir Innventia

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:46 CEST

Med nya namnet Innventia markerar företaget sin roll som innovationspartner till andra företag och organisationer.

Forskningsföretaget STFI-Packforsk har genomgått en hel del förändringar under de senaste åren. En viktig startpunkt var konsolidering av verksamheten genom fusioneringen av de anrika forskningsinstituten STFI, Packforsk och delar av Framkom 2003. Därefter har företaget tagit en alltmer betydande roll som koordinator av större nationella och internationella forskningssatsningar av framtida strategisk betydelse. STFI-Packforsk har tagit en ledande roll när det gäller hållbar förädling av råvaror och material. Med starka samarbeten med både universitet/högskola och industrin har företaget en viktig uppgift att omsätta forskningsresultat i nya innovativa produkter och processer.

För att markera förändringen lanserades en ny grafisk profil i maj 2008 tillsammans med mottot "Boosting business with science". Med det nya namnet Innventia förtydligas företagets nya roll.

- Med namnet Innventia vill vi förmedla att vi i än högre grad kommer att arbeta som innovationspartner till andra företag och organisationer. Vårt budskap "Boosting business with science" stämmer väl med detta och anger hur vi vill att omvärlden ska uppfatta vår verksamhet, säger VD Gunnar Svedberg.

För mer information:
Gunnar Svedberg, VD
08-676 73 25, gunnar.svedberg@stfi.se

www.innventia.com

---

INNVENTIA AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Vi genererar och förädlar forskningsresultat till innovativa produkter och processer. Med vetenskapligt baserad kunskap som utgångspunkt bidrar vi som innovationspartner till våra kunders värdeskapande. Koncernen har en omsättning på 330 MSEK och har 270 anställda. Vi är lokaliserade i Stockholm, Trondheim och London.