Lärarnas Riksförbund

Innovativa lärarpriset 2012 till integrerad IT i undervisningen och coacher på nätet

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2012 08:46 CET

– Vi vill med detta pris lyfta fram hur betydelsefulla lärarna är vid användning av ny teknik i skolan.  Här belönas lärare och lärarstudenter som utmärkt sig med nya metoder och framgångsrik undervisning. Det är viktigt att visa hur kunskapsförmedlingen utvecklas och hur ny teknik används för att förstärka undervisningen, säger Bo Jansson, andre vice ordförande och internationellt ansvarig i Lärarnas Riksförbund.

– Det är härligt att se att svenska lärare håller en så pass hög klass när det gäller innovation. Det är med stor ödmjukhet som vi ser hur dessa duktiga lärare använder teknik på ett sätt som både stöttar och inspirerar elevers lärande, säger Eva Pethrus, programansvarig för Partners in Learning på Microsoft.

Årets vinnande lärare, som utsetts av en jury bestående av representanter från Microsoft och Lärarnas Riksförbund, är:
Daniel Johansson, idrottslärare på Väsby Nya Gymnasium, Upplands Väsby, som har förmågan att göra stillasittande gymnasieungdomar till rörliga elever med hjälp av lika delar teknik och entusiasm.
Jerker Porat, lärare i idrott och hälsa, biologi och matematik på Karlsängskolan, Nora, som använder ny teknik i alla sina ämnesområden. Genom att integrera olika ämnen gör han elever medvetna om det komplexa samhället de lever i.
Jessica Löfström (Stockholms Universitet) och Fatima Lasfirare (Stockholm Stad), som med ett banbrytande projekt möjliggör läxhjälp för ensamkommande flyktingungdomar i deras eget boende.

Den 19-22 mars är lärarna i Lissabon för att representera Sverige i den europeiska utnämningen av innovativa lärare.

För mer information, vänligen kontakta:

Eva Pethrus
, ansvarig för Partnerskap i Lärande på Microsoft  
Telefon: 073-408 28 40 
E-post: evape@microsoft.com

Zoran Alagic
, presschef Lärarnas Riksförbund 
Mobil: 070-2626 27 00 
E-post: zoran.alagic@lr.se

******

Kontaktuppgifter till pristagarna:

Daniel Johansson, Väsby Nya Gymnasium, Upplands Väsby
 070-563 46 82

Jerker Porat, Karlsängskolan, Nora
070-376 52 06

Jessica Löfström, Stockholms Universitet
070-839 53 37

Fatima Lasfirare, Stockholm Stad
073-444 56 78

Prismotiveringarna:

Daniel Johansson, idrottslärare på Väsby Nya Gymnasium, Upplands Väsby
Daniel, som med stor framgång använder bland annat Movie Maker som en del av idrottsundervisningen, har förmågan att göra stillasittande gymnasieungdomar till aktiva, rörliga elever. Med hjälp av lika delar teknik och entusiasm skapar han förutsättningar för ett livslångt aktivt liv. Daniel uppdaterar existerande lekar och aktiviteter med teknik, och gör dem på så sätt attraktiva även för de elever som föredrar att spela tv-spel. Genom egna, fysiska, versioner av exempelvis spelet Counterstrike och tv-programmet Minuten sporras elever att delta aktivt. Även mental träning inkluderas, och Daniels elever har fått spela in sina egna yoga-program och lägga upp på webben. Forskning visar att rörelse är en viktig komponent för att skapa förutsättningar för lärarande. Daniel är ett gott exempel på hur innovativ teknik i händerna på en god pedagog motiverar och får igång lärandeprocessen.

Jerker Porat, lärare i idrott och hälsa, biologi och matematik på Karlsängskolan, Nora
Jerkers styrka ligger i mångsidigheten - han använder ny teknik i alla sina ämnesområden, från Xbox-dans med Kinect på idrotten till egeninspelade Mythbusters-program på de naturvetenskapliga lektionerna. Genom att integrera olika ämnen gör han elever medvetna om det komplexa samhället de lever i; fondplaceringstävlingen i Excel på matematiklektionen handlar inte bara om att maximera vinsten, utan även om att investera etiskt. Jerker identifierar behov hos elever och designar sedan den bästa lärandemiljön för dem. Lärandet sker på många olika sätt, och på många olika ställen, inte bara i klassrummet, och han förbereder därmed eleverna för det nya arbetslivet där man med teknikens hjälp kan arbeta flexibelt i tid och rum.

Jessica Löfström (Stockholms Universitet) och Fatima Lasfirare (Stockholm Stad), lärare och projektledare för Svenskcoach på nätet
Svenskcoach på nätet är ett banbrytande projekt som möjliggör läxhjälp via Windows live Messenger för ensamkommande flyktingungdomar i deras eget boende. Språket är en viktig komponent för integrering i det svenska samhället och här ges ungdomar hjälp att förberedas för en lyckad debut på den svenska arbetsmarknaden. Utan tillgång till det svenska språket skapas ett utanförskap. Det här projektet ger dem den inträdesbiljetten som ökar mångfalden på den svenska arbetsmarknaden. Det är en demokratisk rättighet i varje samhälle är att få tillgång till språket som talas där, vilket stöttas av detta lärarinitiativ.

Bilder på pristagarna:
http://www.flickr.com/photos/microsoftsweden/sets/72157629252352604/

Läs mer om Innovativa lärarpriset: 
http://blogs.technet.com/b/microsoftnyheter/archive/2012/03/18/de-228-r-sveriges-mest-innovativa-l-228-rare-2012.aspx

Läs mer om Microsofts Innovativa skolprogram: 
http://www.microsoft.com/sverige/education/knowledge/innovative/default.mspx

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildning. Vi organiserar även majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet där majoriteten av lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.