Utbildningsdepartementet

Innovativa processer utvecklar välfärden och skapar tillväxt

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 17:14 CEST

Idag överlämnas utredningen ”Innovativa processer”,
SOU 2003:90, till utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros.

I utredningen presenteras fem förslag på hur kommuner och landsting kan förbättra och förnya sina verksamheter genom innovativa processer. Fyra av förslagen syftar till att på olika sätt stärka verksamheter inom kommuner och landsting. Det femte förslaget handlar om att stärka tillväxten, vilket leder till mer resurser för att bland annat finansiera välfärdstjänster.

Förslagen för att på olika sätt att stimulera till mer innovativa och bättre fungerande kommun- och landstingsverksamheter är:

· Medborgarvärdesprogram inriktat mot skola, vård, omsorg och infrastruktur.
Medborgarvärdesprogrammet handlar om att erbjuda möjlighet till betydande statlig finansiering om kommuner eller landsting kan visa upp intressanta förslag på innovativa utvecklingssatsningar samt att de kan finansiera dessa satsningar till hälften. Detta ska uppmuntra till att ”tänka till” och ”prata sig samman” i kommuner, landsting och regioner, samt att sätta press på statliga myndigheter att stödja lokala och regionala förnyelseinitiativ.

· En ny övergripande och högkvalitativ erfarenhetsbank
Erfarenhetsbanken ska bidra till att kommuner och landsting i högre grad tillämpar de allra bästa arbetssätten, och då främst i bemärkelsen att lära av vad andra i Sverige, och andra länder, gjort för att hantera liknande problem. Erfarenhetsbanken ska inkludera praktikfall, länkar till forskningsprojekt och länkar till utvalda och kvalificerade informationskällor.

· Nya kompetenscentra i regionerna och två nya grundforskningscentra med forskarskolor
Kompetens- och grundforskningscentra ska öka den nationella kunskapen om innovativa processer och då speciellt i kommun- och landstingssammanhang. I grundforskningscentra organiseras särskilda mångvetenskapliga forskarskolor med kommundoktorander.

· Den tredje meritportföljen
Utredningen har inriktat sig på att förbättra forskarnas drivkraft för att intressera sig för att medverka i kvalificerat och innovativt utvecklingsarbete i t.ex. kommuner och landsting. Förslaget är att en “tredje meritportfölj” (vid sidan av de vetenskapliga och pedagogiska portföljerna) skapas för att uppvärdera samverkan som meriterande faktor inom högskolevärlden.

· Innovative Sweden Agency
Detta förslag handlar om offensiva åtgärder för att öka näringslivstillväxten i kommuner och regioner. Innovative Sweden Agency bildas med uppdraget att på ett offensivt sätt rekrytera handplockade företag från andra länder som tillhör framtidsbranscher för etablering i svenska kommuner med lämpliga förutsättningar för företaget i fråga.

Betänkandet finns tillgängligt på utbildningsdepartementets webbplats www.utbildning.regeringen.se

Janerik Gidlund,
Särskild utredare
019-30 32 05
070-666 32 05
janerik.gidlund@adm.oru.se

Per Frankelius,
Huvudsekreterare
08-652 79 03
0708-21 29 49
per.frankelius@esi.oru.se