Innovator Skåne AB

Innovator Skåne och LU Innovation System i samarbete

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 12:00 CEST

Innovator Skåne AB och LU Innovation System AB tecknar nu samarbetsavtal som förenklar för personer som är anställda både vid Lunds universitet och Region Skåne genom ett samlat stöd och förbättrar möjligheterna till kommersialisering av nya uppfinningar.

Det finns ett flertal personer som är verksamma inom både Region Skåne och Medicinska fakulteten på Lunds universitet. När de här personerna gör upptäckter eller har idéer hamnar de ”mittemellan”. Ska de vända sig LU Innovation System eller Innovator Skåne? Vem har äganderätten till innovationerna? Forskare vid universitet äger sina innovationer enligt ”lärarundantaget”, medan äganderätten till innovationer som uppstår i samband med arbetet inom Region Skåne tillfaller arbetsgivaren om inte undantag medges.

Samarbetsavtalet skapar tydlighet i frågorna och den som har anställning vid både Lunds universitet och Region Skåne behöver inte veta vilken arbetsgivare de ska vända sig till när men får fortfarande ta del av ett gemensamt erbjudande.

- Oavsett om de regionanställda med anknytning till Lunds universitet först vänder sig till LU Innovation System eller Innovator Skåne erbjuder vi gemensamt tid, kompetens och ekonomiska resurser i utvecklingen och kommersialiseringen av deras idéer och upptäckter, säger Jonas Gallon som är VD på Innovator Skåne.

Eventuellt delägarskap i framtida bolag kommer att ligga hos LU Innovation System AB och möjlig avkastning från ägande delas med Innovator Skåne AB.

- Genom avtalet samlar vi våra resurser och kan ge ett bättre stöd till våra innovatörer och entreprenörer, vilket självklart är till nytta för både dem och oss, säger Linus Wiebe som är Innovationsdirektör på Lunds Universitet och VD för LU Innovation System AB.

Pia Kinhult, ordförande regionstyrelsen i Region Skåne:
- Skåne behöver fler företag och fler innovationer som kan bära dem. Jag är övertygad om att det här samarbetet kan innebära en extra skjuts i det arbetet, säger Pia Kinhult.

Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet:
- Genom detta avtal fördjupar Lunds universitet sitt samarbete med Region Skåne och stärker förutsättningarna för flera innovationer, det vill säga nya framgångsrika produkter, tjänster, processer och arbetssätt, säger Per Eriksson.

Innovator Skåne AB är ett av Region Skåne helägt bolag med uppdrag att ta tillvara och utveckla de goda idéer med kommersiell potential som växer fram i arbetsvardagen hos Region Skånes 32 000 medarbetare. Innovator Skåne hjälper till att renodla och utveckla idéerna tekniskt, juridiskt och kommersiellt.

LU Innovation System AB ägs av svenska staten men förvaltas av Lunds universitet. Genom bolagsdelen kan universitetet arbeta operativt med att ta nya innovationer till marknaden - genom att ingå delägarskap i forskningsbaserade bolag eller hjälpa till att licensiera ut forskningsresultat till redan etablerade bolag.

För vidare information kontakta gärna:
Innovator Skåne, Frida Gertsson frida.gertsson@innovatorskane.se, 070–220 25 30 www.innovatorskane.se

LU Innovation System, Malinee Granhof malinee.granhof@innovation.lu.se, 070-695 88 48 www.innovation.lu.se

Innovator Skåne är ett av Region Skåne helägt bolag. Innovators uppdrag är att ta tillvara och utveckla de goda idéer med kommersiell potential som växer fram i arbetsvardagen hos Region Skånes medarbetare.