Raybased AB

Innovatumföretaget Raybased får 5,5 miljoner i stöd från Energimyndigheten

Pressmeddelande   •   Jan 01, 2016 12:47 CET

Energimyndigheten har beslutat att stötta Raybased med 5,5 miljoner kronor för att utveckla och demonstrera systemet. Vidareutvecklingen och demonstrationen av effekterna utförs genom en installation i en förskola i Trollhättan. Företaget ska också inom ramen för projektet utveckla och etablera en affärsmodell som gör det möjligt att storskaligt föra ut systemet på marknaden.

Många vinster med systemet

Det finns mycket energi att spara genom att anpassa uppvärmning, ventilation och belysning efter vilka behov som finns i en fastighet. Enligt Energimyndighetens rapport ”Energin i våra lokaler” kan exempelvis energianvändningen i Sveriges skol­, kontors­ och vårdlokaler minska med omkring 15 procent genom system som anpassar driften. Många fastighetsägare tycker det är svårt att få energieffektivisering lönsam. För att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering genom fastighetsautomation i kommersiella fastigheter har Energimyndigheten beviljat Raybased AB stöd för att vidareutveckla och demonstrera det trådlösa system som företaget arbetar med. Systemet kan hjälpa fastighetsägare att nå lägre energianvändning, minskade driftskostnader och bidrar till ökad komfort.

Innovatums inkubatorföretag Raybased AB utvecklar ett trådlöst system för fastighetsautomation. Systemet gör det möjligt att övervaka och styra samtliga delsystem i en byggnad, såsom värme, ventilation och belysning. Ett system som hjälper fastighetsägare att sänka sin energianvändning, minska driftskostnader och samtidigt bidra till ökad komfort.

Energimyndigheten har beslutat att stötta Raybased med 5,5 miljoner kronor för att utveckla och demonstrera systemet. Vidareutvecklingen och demonstrationen av effekterna utförs genom en installation i en förskola i Trollhättan.

Företaget ska också inom ramen för projektet utveckla och etablera en affärsmodell som gör det möjligt att storskaligt föra ut systemet på marknaden.

Bolaget, som verkar inom området Internet of Things, IoT, startades 2011. Raybased utvecklar och säljer ett trådlöst system för övervakning, styrning och optimering av elektriska funktioner i en fastighet eller ett fastighetsbestånd. Systemet har ett öppet gränssnitt och är därmed kompatibelt med marknadens standarder och protokoll. Systemet går att styra på distans via appar och genom att använda öppet gränssnitt öppnar bolaget upp för tredjepartsleverantörer att utveckla systemets möjligheter. Systemet är krypterat för att skydda mot obehörig användning. Läs mer på www.raybased.com