Innoventus Project AB

Innoventus Project AB tecknar avtal med amerikanskt bioteknikföretag

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 10:00 CET


Avtalet rör en ny grupp av fluorescerande proteiner från lansettfisk som är besläktade med det gröna fluorescerande protein (GFP) vars upptäckt och vidareutveckling belönades med Nobelpriset i kemi 2008. De nya fluorescerande proteinerna har flera unika egenskaper som gör att de kan få nya, viktiga tillämpningar inom biovetenskapen. Avtalet ger Allele Biotechnology en licens att utveckla och marknadsföra kommersiella produkter baserade på den nya teknologin.

– Licensavtalet med Allele är en betydande framgång för uppfinnaren, Dr Olle Israelsson och en viktig milstolpe för Innoventus, säger Malin Graffner Nordberg, VD för Innoventus Project AB. Avtalet är ett resultat av vårt speciella koncept att utveckla universitetsforskares idéer till kommersiella tillämpningar. Vi är övertygade om att Allele Biotechnology är en utmärkt partner för att vidareutveckla teknologin till framgångsrika produkter. De nya fluorescerande proteinerna kompletterar den redan existerande portfölj av proteiner som Allele Biotechnology har utvecklat till kommersiella produkter.

Innoventus utvecklar, finansierar och kommersialiserar projekt inom det biovetenskapliga området, baserade på idéer från akademiska forskare och privata entreprenörer. Företaget utvärderar årligen ett stort antal forskningsidéer, i första hand från forskare vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, samt från teknologiska innovationsbolag i tidig fas. Innoventus unika kompetens gör att man inte bara kan finansiera utvecklingen av idéer med kommersiell potential, utan också leda och driva projektet i samarbete med uppfinnaren fram till den punkt då det är moget att avyttras.

– Jag är mycket tillfreds med samarbetet med Innoventus säger Olle Israelsson. Min upptäckt har utvecklats och dokumenterats mycket väl och jag ser fram emot att fortsätta utvecklingsarbetet emot färdiga produkter tillsammans med Allele Biotechnology.

För ytterligare information, kontakta:

Malin Graffner Nordberg, VD Innoventus Project AB
Tel: 0708-249910
e-post: malin.graffner@innoventus.se

 

Om Innoventus Project AB:
Innoventus Project AB utvecklar, finansierar och kommersialiserar projekt inom det biovetenskapliga området, baserade på idéer från akademiska forskare, för avyttring till industrin. Bakom Innoventus Project AB står större institutionella investerare som Sjätte AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia och Nordea Bank Danmark A/S. Dessutom investerare med regional förankring som Uppsala Universitets Utveckling AB, SLU Holding AB, Innovationsbron AB (Region Mitt), Advokatfirman Tomas Matsson ABs Pensionsstiftelse, Beijer Alma AB, Hans Lennernäs BioMedical AB, Olle Olsson Invest AB, Länsförsäkringar Uppsala, Thomas Lundqvist, Tomas Matsson, Tullbacken AB och AB Uppsala Cementgjuteri.

Mer information om Innoventus Project AB finns på www.innoventus.com


Om Allele Biotechnology and Pharmaceuticals Inc:
Allele Biotechnology and Pharmaceuticals Inc. är ett företag baserat i San Diego som utvecklar och marknadsför innovativa reagens för biomedicinsk forskning.

För mer information, besök www.allelebiotech.com