Innu Science Scandinavia

InnuScience först i världen att miljömärka rengöring med mikroorganismer

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2017 14:23 CET

InnuScience blir första producent av bioteknologisk rengöring som miljömärker städprodukter baserade på mikroorganismer. Svanen har utvecklat kriterier för märkning av rengöring baserad på bioteknik. Syftet är mindre påverkan på miljö och hälsa från kemiska produkter, utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen och att uppmuntra till val av bättre alternativ. InnuScience, världsledande inom bioteknologisk tvätt och rengöring, har drivit på frågan och medverkat i processen i flera år.

Bioteknologi – att använda mikroorganismer till nytta för människor - är en teknologi som bidrar till byggandet av ett uthålligt samhälle. Hållbar utveckling handlar i grunden om hur vi använder jordens resurser; marken, vattnet samt de råvaror vi utnyttjar för att tillgodose och upprätthålla våra behov.* Mikroorganismer är en förnyelsebar resurs precis som sol och vind. Biotekniken effektiviserar vårt resursutnyttjande. Vi behöver inte borra upp olja ur marken för att utvinna kemikalier eller ta mark i anspråk för att odla träd och andra växter för kemikalieutvinning - det kan mikroorganismerna och de processer de upprätthåller istället göra.Att föra in ”goda” bakterier i människors vardag är också intressant ur ett hälsoperspektiv. Vi vet idag att bakterier har stor betydelse för människors hälsa, och vi har kunnat visa, t ex i forskningsprojektet I-tex, att vi kan byta bakterieflora på en yta med hjälp av InnuScience produkter.

”Fördelen med att använda mikroorganismer i kemiska produkter är att de har potential att reducera behovet av miljöbelastande kemikalier. Ytterligare en fördel är att de rengjorda ytorna bibehåller renheten under en längre tid och att de är effektiva på ytor där det är svårt att annars hålla rent, t ex fogar emellan kakelplattor och liknande”, säger Svante Sterner, verksamhetsområdeschef kemteknik på Svanen.

InnuScience grundades 1992 i Kanada och satsar stora resurser på forskning och produktutveckling i egna laboratorier. För snart åtta år sedan gjorde InnuScience biotekniken tillgänglig inom professionellt städ i Sverige och mycket har hänt sedan dess. Då, 2009, handlade samtalen om huruvida rengöring med mikroorganismer överhuvudtaget var 'på riktigt' och 'rädslan för bakterier'. Sedan dess har användningen av mikroorganismer de senaste åren ökat och återfinns idag i t ex luktborttagare, golvvård, avloppsrensning, tvätt och rengöringsmedel. Nu, 2017, handlar samtalen om hälsa, hållbarhet och hur vi kan utveckla fler konkreta applikationer som skapar uthållighet idag och många generationer framåt.

”Idag ser vi ett skifte där äldre teknologier ersätts av nya hållbara teknologier. Ända sedan Paul Müller fick Nobelpriset 1948 för skapandet av DDT, har allt handlat om hur vi kan döda bakterier. De kommande hundra åren kommer att handla om hur vi kan dra nytta av bakterier. När de nya kriterierna för bioteknologisk rengöring lanserats har vi gemensamt tagit ett stort steg in i framtiden mot ett mer uthålligt samhälle, säger Joachim Åhlander, VD för InnuScience Scandinavia.

Om rengöring med bioteknik
Rengöringsprodukter baserade på bioteknik tar hänsyn till människor och miljö genom hela produktionskedjan fram till användaren och hur de sedan tas emot i avloppssystemet och vårt totala ekosystem. Mikroorganismer är naturens egna rengörare och står för den organiska nedbrytningen i naturen. De är en förnyelsebar resurs och gör även nytta när de når reningsverkets bakterieflora. Att städa med bioteknik är att bidra till en slags uppströms nedbrytning. Mikroorganismer i rengöring har två funktioner: dels att konkurrera ut skadliga bakterier på den behandlade ytan, dels att utsöndra enzymer som bryter ner fett och smuts. Detta gör dem unikt effektivt för rengöring och luktkontroll, och löser problem som traditionell kemi inte kan.

* 2017 inföll Earth Overshoot Day, dagen då jordens naturresurser ”tog slut”, den 1 augusti. Därefter lever vi på kredit från naturen resten av året. Överutnyttjandet av jordens resurser leder bl a till brist på vatten, avskogning, jorderosion och ökad halt av koldioxid både i atmosfären och haven.

InnuScience är världsledande inom professionell rengöring med bioteknik.
Med hjälp av biologisk nedbrytning direkt vid källan, löser bioteknik effektivt problem inom rengöring, städning och luktborttagning. Bioteknik är en grön teknik som bygger ett uthålligt samhälle och InnuScience satsar kontinuerligt på forskning och utveckling av nya hållbara koncept. InnuScience bioteknologiska rengöring ger bästa prestanda, totalekonomi och hänsyn till människor och miljö. www.innuscience.com

Vid frågor, vänligen kontakta
Joachim Åhlander, VD, Innu-Science Scandinavia, 070-781 04 64, joachim.ahlander@innu-science.se
Linda Rosendahl Nordin, presskontakt, 070-378 43 55, linda.nordin@innu-science.se

Om Innu Science Scandinavia
Innu Science är världsledande inom professionell rengöring och luktborttagning med bioteknik. Med hjälp av biologisk nedbrytning direkt vid källan, löser vi effektivt problem inom rengöring, städning och luktborttagning. Bioteknik är en grön teknik som bygger ett uthålligt samhälle och vi satsar kontinuerligt på forskning och utveckling av nya hållbara koncept. Med Innu Science bioteknologiska rengöring får du bästa prestanda, totalekonomi och hänsyn till människor och miljö.