Lifecap AB

Inom traditionell kinesisk medicin, i indiska filosofier samt för Inkafolket var energibehandlingar en självklarhet. På Life CaP utbildas energiterapeuter.

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 10:11 CEST

På Life CaP Centret kombineras österländska och västerländska metoder. Här utbildas energiterapeuter sedan flera år tillbaka. Den här grenen av terapi har länge funnits som ett komplement till andra, i väst mer traditionella utbildningar som t.ex. vår samtalsterapeututbildning med kognitiv inriktning. Nu har forskningen inom kvantfysiken kommit ikapp t.ex. banbrytande Carl G Jung, vilket gör att energimedicin har blivit mer accepterad. Resultaten gör att energiterapin vinner mark.

Carl G Jung beskrev tidigt någonting som han kallade kollektivt medvetande, han talade också om vårt undermedvetnas påverkan. Flera av hans teorier stöddes av nobelpristagaren Pauli (kvant fysiker) trots att man då inte kunde bevisa att teorierna stämde rent vetenskapligt. På Life CaP centret har vi framgångsrikt, under flera års tid, kombinerat vägledda meditationer och lätthypnos (energiterapi) med tekniker som varit mer accepterade i väst, såsom t.ex. kognitiv samtalsterapi. Med hjälp av energiterapin kommer vi åt djupa emotionella blockeringar och minnen som under lång tid varit förpassad till klientens undermedvetna utan att han eller hon varit medveten om dess inverkan på måendet idag. När vi täcker av de här djupt liggande minnena, får klienten lättare att förstå hur hans eller hennes beteendemönster har uppkommit en gång i tiden. På så sätt blir det enklare att förändra mönstren.

Idag finns flera av de teorier som C G Jung presenterade i sina verk förklarade med kvant fysikens hjälp. En av de böcker som ger förklaringar på ett sätt som de flesta lekmän också kan ta till sig är "Vad vet vi - egentligen?" Om ändlösa möjligheter att förändra din världsbild och ditt daliga liv." av Arntz, Chasse och Vicente, Damm förlag, 2006. Vi har valt att inte aktivt marknadsföra energiterapeututbildningen aktivt tidigare, eftersom den enbart attraherat en smal publik och eftersom den varit lätt att ifrågasätta eftersom vi saknat en saklig grund att stå på. Med de nya rönen, som bl.a. beskrivs i ovanstående bok, anser vi att nu är tiden inne att publicera att en av orsakerna till att vi så framgångsrikt kunnat hjälpa människor med emotionella problem på Life CaP Centret, är att vi kombinerat de bästa terapeutiska metoderna från väst (t.ex. kognitiv terapi) med energiterapi som är mer influerat av tekniker och metoder österifrån.

Nedan förmedlas några rader om energiterapi som författas av vår avgångsklass energiterapeuter 2007:

"VARFÖR ENERGITERAPI

Vår strävan är att hjälpa människor att få balans och vår utgångspunkt är holistisk d.v.s. vi har en helhetssyn på människan som biologisk varelse. Kropp och själ hör ihop och vi arbetar både med kroppen, tanken och känslan.

Att det ibland räcker att hålla om någon för att ge kraft, tröst och vila känner de flesta till.

Men egentligen är vi alla också mer eller mindre medvetna om energierna runt om oss, vårt språk vittnar om det. Vi talar om att växter, djur och människor har livskraft. "Att vi inte har någon energi" när vi känner oss låga, oinspirerade eller kraftlösa. Vi säger att stämningen i rummet är tryckt eller välkomnande, kan känna in om folk har bråkat eller om det ligger förväntan i luften. Vi "laddar batterierna" eller blir "utbrända".

Från fysiken vet vi också att energi inte förstörs utan omfördelas eller omvandlas.

Energimedicin är inget nytt, livsenergi-begreppet har funnits i tusentals år. Inom traditionell kinesisk medicin och i indiska filosofier är det en självklarhet. För Sydamerikas Inkafolk var tunga och lätta energier en del av livet.

Människor och djur har ett stort behov av fysisk kontakt, barn eller djurungar blir hämmade i sin utveckling om de inte får beröring. Beröring frisätter också oxytoxiner som är rogivande. Massage lossar spänningar och är en fokuserad form av beröring.

Kroppen har minne, den glömmer inte. Sorg, smärta, ilska och glädje lagrar vi fysiskt. Spänningar sätter sig i kroppen, lagras i våra celler och muskler.

Som energiterapeuter kan vi lossa spänningar genom massage, vägledda meditationer och energibalansering.

- Vi hindras inte av tankens motstånd, vi kommunicerar direkt med kroppen.

- Vi har verktyg som kan starta en läkningsprocess.

- Vi kan frigöra blockeringar, ge avslappning och förstärka kroppens självläkande förmåga.

- Vår styrka är helhetssynen.

- Vår utbildning har kognitiv grund så vi kan möta människor både mentalt och fysiskt med förståelse för de processer som kan starta när det som tryckts ner kommer upp till ytan.

- Vi tror på möjligheten till förändring genom egen kraft och vill hjälpa människor till självhjälp.

Varför inte prova de möjligheter vi kan ge?

Energiterapeuterna diplomerade LifeCap Lindormsnäs 2007-11-25

Ann-Christin, Eva, Sandra, Camilla, Eddie och Agneta".

Tillsammans med Linnea Holmlund utbildar Gaya Pienitzka, sedan flera år, energiterapeuter i en tvåårig utbildning som genomförs på distans, kompletterat ed en helgträff per månad, tio gånger per år. I boken "Energi och healing, resor och recept", som jag gav ut 2008 kan man läsa mer om de tekniker och teorier som ligger till grund för utbildningen.

Gaya äger och driver Life CaP Centret AB, tillsammans med sin man Jörhan. Life CaP Centret erbjuder individuella program. Vi utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, Energiterapeut med inriktning relationer och sexualitet och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47, gaya@lifecap.se