InPort Intelligent Port Systems AB

InPort får prestigefyllt uppdrag av Norrköpings Hamn inför stor hamnsatsning

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 13:37 CEST

Karlstad/Norrköping/Århus 2009-04-17

Pressrelease

InPort får prestigefyllt uppdrag av Norrköpings Hamn inför stor hamnsatsning

Norrköpings Hamn storsatsar på en omfattande utbyggnad där den övervägande hanteringen av gods och enheter kommer att koncentreras till den nya Pampushamnen.

Med fördubblade lagringsytor, nya effektiva kranar för ship-to-shore hantering liksom, de långt framskridna planerna på investeringar i nya RTG truckar skall hamnen kunna hantera utökade volymer samt erbjuda en av Nordeuropas mest effektiva och moderna intermodala hamnterminaler.

Optimering och pooling av resurser samt effektiv hantering av gods och enheter kommer att vara väsentliga krav.

Moderna och väl fungerande IT lösningar spelar självklart en mycket viktig roll i denna satsning.

Av den anledningen har InPort Intelligent Port Systems AB & A/S fått uppdraget av Norrköpings Hamn att komplettera och implementera ett heltäckande IT stöd för den fullt integrerade nya kombiterminalen.

IT satsningen kommer framförallt att fokuseras på integration och optimering av kajer, fartyg, magasin och containerparker. Här kommer omfattande och mycket moderna grafiska presentationer att spela en betydande roll.

GPS integration för exakt positionering av enheter samt optimerade körsträckor och interna transporter kommer att bidra till att hamnen kommer att kunna hålla kostnader för hantering på en mycket konkurrenskraftig nivå.

InPort har nyligen integrerat hamnens produktionssystem med papperstillverkaren Billeruds motsvarande dito och därigenom skapat ett effektivt informationsflöde till nytta för samtliga aktörer inblandade. Här har hela logistikhanteringen av papper från avlastaren, containerstuffing i hamnen och vidaretransport med båt, järnväg och bil varit viktiga inslag.

Den mycket långvariga och goda relationen är grundvalen för att hamnen valt InPort som strategisk partner i detta projekt.

För ytterligare information vänligen kontakta: