Kristdemokraterna, KD

Inrätta en familjelots

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 17:15 CET

Inrätta en familjelots

– Som förälder hamnar man ibland i situationer där man behöver stöd, råd eller hjälp. Oftast räcker det med att fråga vänner, sin familj eller kontakta BVC. Men när det egna nätverket inte räcker till eller om man inte vill blanda in familj eller vänner kan en familjelots vara ett smidigt sätt att få reda på vilken hjälp som finns att få och vart man kan vända sig.

Det säger Carina Liljesand (kd) och Maria Berntsson (kd) i en motion till Göteborgs kommunfullmäktige.

– För många föräldrar kan det kännas obekvämt att vända sig till socialtjänsten om man får problem av olika slag och ofta finns det annan hjälp att få, men man vet inte vad eller var. En familjelots kan då hjälpa till att lotsa vårdnadshavare vidare till den hjälp som finns att få på kommunal, regional, ideell och privat nivå, säger Carina Liljesand.

– En familjelots skulle till exempel kunna vägleda vårdnadshavare som vill veta vart man vänder sig om man är i behov av familjerådgivning eller vilka rättigheter man har som förälder till ett funktionshindrat barn, säger Maria Berntsson.

Nedan bifogas motionen i sin helhet.


För mer information:


Carina Liljesand (kd)
Kommunalråd
tel. 031-61 28 01
mobil. 070-761 28 01

Maria Berntsson (kd)
Ersättare kommunfullmäktige
tel. 031-61 28 10
mobil. 070-761 28 10

Ulrika Marcelind (kd)
Politisk sekreterare & pressansvarig
tel. 031-61 28 05
mobil. 070-764 28 05

www.goteborg.kristdemokraterna.se
Till Göteborgs Stadsfullmäktige

Motion angående inrättande av familjelots

Alla föräldrar vet att man ibland hamnar i situationer där man behöver stöd, råd eller hjälp. För många och oftast räcker det med att fråga vänner, sin familj eller kontakta BVC. Men ibland uppstår situationer där det egna nätverket inte räcker till eller där man inte vill att ens familj eller vänner skall bli inblandade. Man kan hamna i kris eller behöva råd och hjälp med sina barn eller relationen till barnens andra förälder eller något annat som rör familjelivet. Det finns då mycket hjälp att få, men det är inte alltid helt lätt att veta vart du skall vända dig för att få denna hjälp. Ett enkelt sätt att underlätta för vårdnadshavare i dessa situationer skulle vara att inrätta en familjelots med ett telefonnummer dit alla föräldrar i Göteborg kan vända sig. Familjelotsens roll skall vara att lotsa föräldrarna fram till den hjälp som finns att få på kommunal, regional, ideell och privat nivå.

Genom att ringa ett samtal skulle man kunna få hjälp med t ex:

- Vart vänder jag mig för att få familjerådgivning?
- Vart vänder jag mig för att få juridisk och/eller ekonomisk hjälp vid skilsmässa?
- Vilka rättigheter har jag som förälder till ett funktionshindrat barn?
- Finns det något stöd som mina barn kan få då deras pappa missbrukar?

Eftersom många människor upplever ett motstånd till att vända sig direkt till exempelvis kommunens individ- och familjeomsorg, kan en familjelots vara ett sätt att göra den hjälp som finns att få mera tillgänglig för dem som behöver den.


Med anledning av ovanstående föreslår vi

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en familjelots i Göteborgs Stad.


Carina Liljesand (kd) Maria Berntsson (kd)