Miljöpartiet de gröna

INRÄTTA HAVERIKOMMISSION OM LÄKEMEDLEN

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2008 08:56 CEST

Var fjärde person över 80 år får långtidsbehandling av sömnmedel, trots att det ger svåra biverkningar och oftast är verkningslöst efter 3-4 veckor. 250 000 personer är beroende av narkotikaklassade läkemedel. Många äldre felmedicineras med psykofarmaka. Det är katastrofalt, säger Thomas Nihlén, Miljöpartiets riksdagsledamot i socialutskottet .

- Miljöpartiet kräver att det inrättas en haverikommission för läkemedelssäkerhet som skall utreda kostnader och förekomst av läkemedelsrelaterade problem och sjuklighet, samt föreslå konkreta och kraftfulla åtgärder för att minska den felaktiga läkemedelsanvändningen, säger Thomas Nihlén.

- Kostnaderna för felaktig läkemedelsanvändning ligger enligt många bedömare på mellan 20 till 30 miljarder kronor. Det vill säga lika stora belopp som kostnaden för hela läkemedelsnotan, säger Thomas Nihlén.

- De behandlingsrekommendationer, vägledningar, riktlinjer och informations- och utbildningsinsatser kring läkemedelsanvändning som utfärdats eller genomförts har inte gett några resultat att tala om. Felaktig läkemedelsanvändning är ett gigantiskt samhällsekonomiskt, medicinskt och folkhälsopolitiskt problem. Ett genomgripande systemskifte behövs, säger Thomas Nihlén.

Kontakt: Thomas Nihlén, 070-633 21 22
Maria Gardfjell, pressekreterare, 070-301 19 64