INTOI

Inrättande av valberedning INTO.I

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 10:04 CEST

I enlighet med årsstämmans beslut 4 maj 2010 så är valberedningen samansatt till att omfatta Ulf Strömsten Catella,  Tedde Jeansson Tamt AB samt Stefan Skarin,  Intoi.  Ulf Strömsten valdes till valberedningens ordförande.

Intoi AB (publ) grundades 1985 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm. Affärsidén är förvärv, aktivt ägande och avyttring av IT-bolag. Intoi äger och utvecklar IAR Systems, Deltaco och Northern som alla har innovativ teknologi, stor potential och skalbar affärsmodell.