Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Inregistrerade fordon under februari 2006

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 09:57 CET

Under februari 2006 inregistrerades 20 326 personbilar totalt i riket, vilket är en minskning med 5,6 procent jämfört med februari 2005. Av de fordon som inregistrerades var 18 602 av årsmodell 2004-2006, medan 1 724 var av äldre årsmodeller. Knappt 27 procent av alla inregistreringar registrerades av företag i bildetaljhandeln.

Under februari 2006 avregistrerades 17 112 personbilar, vilket är en minskning med 1 947 jämfört med februari 2005.

Antalet motorcyklar (inklusive mopeder klass I) i trafik vid utgången av februari 2006 var 13,7 procent fler än vid samma tidpunkt 2005.

Denna registreringsstatistik omfattar alla årsmodeller om inget annat anges.

Mer information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Tabeller och diagram finns också i bifogade pdf-dokument.

Nästa publiceringstillfälle för inregistrerade fordon under mars månad är måndagen den 3 april 2006 klockan 09.30.


Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Niklas Kristiansson, telefon: 08-506 206 77,´e-post: niklas.kristiansson@sika-institute.se, www.sika-institute.se

Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Inge Karlsson,´telefon: 019-17 66 25, e-post: inge.karlsson@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.