Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Inregistrerade fordon under juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 15:30 CEST

Under juni 2004 inregistrerades 32 539 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 11,9 % jämfört med juni 2003. Av de fordon som inregistrerades var 29 884 av årsmodell 2002-2004, medan 2 655 var av äldre årsmodeller. Knappt 25 % av alla inregistreringar registrerades av företag i bildetaljhandeln.

Under juni 2004 avregistrerades 23 936 personbilar, vilket är en ökning med 1 334 jämfört med juni 2003.

Hittills i år har 161 526 personbilar inregistrerats, vilket är en ökning med 1 345 eller 0,8 % jämfört med motsvarande period förra året.

Antalet motorcyklar (inkl.EU-mopeder) i trafik vid utgången av juni 2004 var knappt 15 % fler än vid samma tidpunkt 2003. Notera att EU-mopeder finns i registret fr.o.m. januari 1999.

Mer om…
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle
Inregistreringar för juli publiceras torsdag den 2 augusti kl. 13.00.

Statistikansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Christina Kvarnström, telefon: 08-506 206 68, e-post: christina.kvarnstrom@sika-institute.se, www.sika-institute.se

Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Inge Karlsson, telefon: 019-17 66 25, e-post: inge.karlsson@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Pressmeddelande med tabeller finns i bifogad pdf-fil.