Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Inregistrerade fordon under mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2006 09:56 CEST

Under mars 2006 inregistrerades 28 007 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 2,6 procent jämfört med mars 2005. Av de fordon som inregistrerades var 25 995 av årsmodell 2004–2006, medan 2 012 var av äldre årsmodeller. Företag inom bildetaljhandeln stod för knappt 28 procent av alla inregistreringar.

Under mars 2006 avregistrerades 20 386 personbilar, vilket är en ökning med 1 921 jämfört med mars 2005.

Antalet motorcyklar (inklusive mopeder klass I) i trafik vid utgången av mars 2006 var 11 procent fler än vid samma tidpunkt 2005. Notera att mopeder klass I finns i registret från och med januari 1999.

Diagram och tabeller som tillhör detta pressmeddelande finns i bifogade pdf-dokument. Mer information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle för inregistrerade fordon under april månad är tisdagen den 2 maj 2006, klockan 09.30.


Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Niklas Kristiansson, telefon: 08-506 206 77, e-post: niklas.kristiansson@sika-institute.se, www.sika-institute.se

Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Inge Karlsson, telefon: 019-17 66 25, e-post: inge.karlsson@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.