Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Inregistrerade fordon under september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 14:16 CEST

Under september 2004 inregistrerades 26 357 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 0,8 procent jämfört med september 2003. Av de fordon som inregistrerades var 24 560 av årsmodell 2002-2004, medan 1 797 var av äldre årsmodeller. Drygt 28 procent av alla inregistreringar registrerades av företag i bildetaljhandeln.

Under september 2004 avregistrerades 19 313 personbilar, vilket är en minskning med 3 176 jämfört med september 2003. Hittills i år har 230 341 personbilar inregistrerats, vilket är en ökning med 444 eller 0,2 procent jämfört med motsvarande period förra året.

Antalet motorcyklar (inkl.EU-mopeder) i trafik vid utgången av september 2004 var drygt 15 procent fler än vid samma tidpunkt 2003. Notera att EU-mopeder finns i registret fr.o.m. januari 1999.

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats. Tabeller och diagram finns även i bifogade pdf-fil.

Nästa publiceringstillfälle för inregistrerade fordon för oktober månad är måndagen den 1 november 2004, klockan 13.00.

Statistikansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Niklas Kristiansson, telefon: 08-506 206 77, e-post: niklas.kristiansson@sika-institute.se, www.sika-institute.se

Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Inge Karlsson,
telefon: 019-17 66 25, e-post: inge.karlsson@scb.se, www.scb.se