Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Inregistrerade fordon under september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 13:03 CEST

Under september 2005 inregistrerades 29 056 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 10,2 procent jämfört med september 2004. Av de fordon som inregistrerades var 27 838 av årsmodell 2003-2005, medan 1 218 var av äldre årsmodeller. Knappt 30 procent av alla inregistreringar registrerades av företag i bildetaljhandeln.

Under september 2005 avregistrerades 20 636 personbilar, vilket är en ökning med 1 323 jämfört med september 2004.

Antalet motorcyklar (inklusive EU-mopeder) i trafik vid utgången av september 2005 var 15,2 procent fler än vid samma tidpunkt 2004. Notera att EU-mopeder finns i registret från och med januari 1999.

Denna registreringsstatistik omfattar alla årsmodeller om inget annat anges. Mer information om statistikens kvalitet, framställningssätt m.m. finns på SCB:s webbplats.

Tabeller och diagram finns i bifogade pdf-dokument.

Nästa publiceringstillfälle för inregistrerade fordon under oktober 2005 är tisdagen den 1 november klockan 10.00.


Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA. Niklas Kristiansson, telefon: 08-506 206 77, e-post: niklas.kristiansson@sika-institute.se, www.sika-institute.se

Producent: Statistiska centralbyrån, SCB. Inge Karlsson, telefon: 019-17 66 25, e-post: inge.karlsson@scb.se, www.scb.se