Statistiska centralbyrån, SCB

Inregistreringar av fordon under februari 2006

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 10:00 CET

Under februari 2006 inregistrerades 20 326 personbilar totalt i riket, vilket är en minskning med 5,6 procent jämfört med februari 2005. Av de fordon som inregistrerades var 18 602 av årsmodell 2004-2006, medan 1 724 var av äldre årsmodeller. Knappt 27 procent av alla inregistreringar registrerades av företag i bildetaljhandeln.

Under februari 2006 avregistrerades 17 112 personbilar, vilket är en minskning med
1 947 jämfört med februari 2005.Antal inregistreringar av personbilar februari 2005 - februari 2006


Inregistreringar av fordon under februari 2006 fördelade på fordonsslag

Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____160007.asp

Antalet motorcyklar (inkl. mopeder klass 1) i trafik vid utgången av februari 2006 var 13,7 procent fler än vid samma tidpunkt 2005.

Notera att mopeder klass 1 finns i registret fr.o.m. januari 1999.

Beståndsuppgifter för motorcyklar inkl. mopeder klass 1

Tabell på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____160007.asp

Denna registreringsstatistik omfattar alla årsmodeller om inget annat anges.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Inregistreringar för mars publiceras måndag 3 april kl. 09.30.
Avskiljare

SIKA
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Box 17213, 104 62 Stockholm
Fax 08-506 206 10

Förfrågningar
Niklas Kristiansson
Tfn 08-506 206 77
E-post niklas.kristiansson@sika-institute.se

SCB, Enheten för Transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar
Inge Karlsson
Tfn 019-17 66 25
E-post inge.karlsson@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.