Statistiska centralbyrån, SCB

Inregistreringar av fordon under september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 13:10 CEST

Statistikregistret för fordon


Under september 2005 inregistrerades 29 056 personbilar totalt i riket, vilket är en ökning med 10,2 procent jämfört med september 2004. Av de fordon som inregistrerades var 27 838 av årsmodell 2003-2005, medan 1 218 var av äldre årsmodeller. Knappt 30 procent av alla inregistreringar registrerades av företag i bildetaljhandeln.

Under september 2005 avregistrerades 20 636 personbilar, vilket är en ökning med 1 323 jämfört med september 2004.

Tabeller och diagram på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____146482.asp

Antal inregistreringar av personbilar september 2004 - september 2005

Inregistreringar av fordon under september 2005 fördelade på fordonsslag

Inregistrering av personbilar under januari - september 2005 fördelat på importsätt

Antalet motorcyklar (inkl. EU-mopeder) i trafik vid utgången av september 2005 var 15,2 procent fler än vid samma tidpunkt 2004.

Notera att EU-mopeder finns i registret fr.o.m. januari 1999.

Beståndsuppgifter för motorcyklar inkl. EU-mopeder

I trafik Avställda Totalt
30 juni 2004 283 691 129 153 412 844
31 dec 2004 247 566 182 615 430 181
30 sep 2005 324 240 153 385 477 625


Denna registreringsstatistik omfattar alla årsmodeller om inget annat anges.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Inregistreringar för oktober publiceras tisdag 1 november kl. 10.00.

SIKA
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Box 17213, 104 62 Stockholm
Fax 08-506 206 10

Förfrågningar
Niklas Kristiansson
Tfn 08-506 206 77
E-post niklas.kristiansson@sika-institute.se
SCB, Enheten för Transportstatistik
701 89 Örebro
Fax 019-17 65 69

Förfrågningar
Inge Karlsson
Tfn 019-17 66 25
E-post inge.karlsson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.