Inrego AB

Inrego Guldsponsor till Naturskyddsföreningen – varje webborder ger ett bidrag!

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 10:17 CEST

Inrego AB höjer sina miljöambitioner ytterligare genom att bli Guldsponsor till Naturskyddsföreningen. Genom att koppla varje webborder till ett fast bidrag för att stödja projekt inom miljö och natur, förstärks anledningen att välja återanvänd IT framför nytillverkat ytterligare.

- Som sponsor åt Naturskyddsföreningen stödjer vi deras kartläggning av naturhot. De utför ett viktigt långsiktigt arbete med fokus på lösningar för klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk. Det här är ett naturligt steg i vårt arbete att minska IT-produkters påverkan på miljön, säger Erik Pettersson, Miljöchef på Inrego AB.

Kort om återanvändning av IT-utrustning
Genom Inregos tjänster kring använd IT-utrustning skapas vinnare i alla led när gammal IT-utrustning återanvänds. Säljaren får ersättning, utrustningen blir säkert omhändertagen och raderad så att information inte riskerar att hamna i fel händer. Köparen får samtidigt möjlighet att köpa funktionell, behovsanpassad IT-utrustning till ett mycket bra pris och miljövinsten blir stor genom minskad resursanvändning och lägre klimatpåverkan.

Stora miljöbesparingar
En stationär dator som återanvänds i tre år istället för att till exempel skrotas genererar en koldioxidbesparing på 109 kilo, enligt en beräkning som Inrego genomfört.

I kalkylen, som bygger på en modell från Technischke Universität i Berlin, jämförs miljöpåverkan och energiåtgång för återanvändning av en dator i tre år respektive nyköp av en dator. I modellen inkluderas utsläppsvärden för nytillverkning, nydistribution, drift, rekonditionering, transport för rekonditionering samt återvinning.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nilsson, VD, Inrego, tel: 08-50 10 90 21, mobil: 0708-63 42 22, e-post: henrik.nilsson@inrego.se

Erik Pettersson, miljöchef, Inrego, tel: 08-50109028 e-post: erik.pettersson@inrego.se

Ann-Louise Rundin, marknadsansvarig, Inrego, tel: 08-50 10 90 69, mobil: 0704-15 81 78, epost: ann-louise.rundin@inrego.se

Inrego hjälper stora organisationer med IT-skiften över hela Europa, där vi sköter allt från installation av ny utrustning till hämtning, dataradering och vidareförsäljning av den gamla. Inrego grundades 1995 och omsätter idag ca 120 mkr med ca 60 anställda. Inrego är certifierat genom kvalitet: ISO-9001, miljö: ISO-14001 samt informationssäkerhet: ISO 27001. Inrego har fått utmärkelserna ”Årets Superföretag” 2007, 2008 och 2009 av Veckans Affärer och är utnämnt som Gasell-företag 2008 och 2009 av Dagens Industri samt stod som vinnare av ”Swedbanks Hållbarhetspris” 2010. Täby kommun miljöpris 2011. Läs mer på www.inrego.se.