Försvarsdepartementet

Inriktningsbeslut för stärkt försvarsförmåga

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 14:08 CET

Regeringen har idag beslutat om inriktningen för försvaret år 2010 till 2014.

Regeringen verkställer den försvarspolitiska inriktning som riksdagen beslutade i somras. Försvaret går nu in i den mest betydande förnyelsen sedan murens fall. Resultatet blir en kraftigt stärkt försvarsförmåga med ökad och omedelbar tillgänglighet och användbarhet, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Beslutet omfattar inriktning för Försvarsmakten avseende ekonomiska förutsättningar, insatsorganisation 2014, strategisk och operativ ledning, logistik, personalförsörjning, materielförsörjning samt återrapportering 2010-2014.

Som planeringsförutsättning för perioden 2010-2014 gäller att de ekonomiska nivåer för området Försvar, som regeringen beräknade i budgetpropositionen för 2009, ska vara utgångspunkten för den årliga prövningen i respektive års budgetproposition.

Senast vid utgången av 2014 ska vid beslut om höjd beredskap huvuddelen av insatsorganisationen vara tillgänglig inom några dagar. Tillgängligheten vid höjd beredskap ska dock inte för något förband överstiga en vecka.

Insatsorganisationen ska utvecklas så att delar av den kontinuerligt är omedelbart tillgänglig för insatser, incidentberedskap m.m. Huvuddelen av förbanden i insatsorganisationen ska 2014 normalt ha en beredskap som understiger tre månader. Inget förband ska normalt ha en beredskap som överstiger sex månader. Försvarsmakten ska organisera en förbandsreserv som upp till tre år efter beslut ska kunna tillföras insatsorganisationen vid en allvarligt försämrad omvärldsutveckling som innebär hot mot Sverige.

Samtliga förband, utom hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna, ska ha förmåga att såväl leda som ledas av samt kunna samverka med förband från andra länder inom ramen för övningar och insatser.

I fråga om bemanning ska huvuddelen av personalen i förbanden 2014 bestå av rekryterad personal (tidvis och kontinuerligt tjänstgörande). Samtliga förband ska över tiden vara kompletta i fråga om materiel och utbildad personal samt vara välövade.

I fråga om bemanning ska huvuddelen av personalen i förbanden 2014 bestå av rekryterad personal (tidvis och kontinuerligt tjänstgörande). Samtliga förband ska över tiden vara kompletta i fråga om materiel och utbildad personal samt vara välövade.

För att vidmakthålla förmågan att kraftsamla vid en allvarlig konflikt samt kunna verka i multinationella insatser ska Försvarsmakten ha förmåga att leda förband på brigadnivå.

Materielförsörjningen av förbanden i Insatsorganisationen 2014 ska ske i enlighet med den strategi för materielförsörjning som riksdagen har fastställt.Kontakt:
Mikael Östlund
Pressekreterare hos Sten Tolgfors
08-405 25 15
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30