Volvokoncernen

Inriktningsbeslut om nedläggning av Volvo Aeros verksamhet i Bromma

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 15:35 CET

Volvo Aero har inlett MBL-förhandlingar om avveckling av Volvo Aero Engine Services (VAES) i Bromma, som sysslar med underhåll av stora flygmotorer.

På måndagen fattade Volvo Aeros styrelse ett inriktningsbeslut om att avveckla VAES och att omedelbart starta och genomföra MBL-förhandlingarna. MBL-förhandlingarna inleddes under tisdagen.

”Jag beklagar verkligen det här beslutet, men efter en lång rad av år med mycket stora förluster har vi tyvärr kommit dithän att det inte finns något annat alternativ”, säger Volvo Aeros vd, Olof Persson.

På senare år har volymerna för de motorer som underhålls i Bromma, JT8D och JT9D, gått ner kraftigt. De är av äldre modell med hög bränsleförbrukning som flygbolagen successivt försöker fasa ut. VAES har bland annat försökt kompensera dessa minskade volymer genom att komplettera med en tredje motortyp, PW4000, men det har inte hjälpt. Volymerna har inte kommit upp i de nivåer som krävs.

”Marknaden för underhåll av stora flygmotorer karakteriseras av global överkapacitet och hög prispress, särskilt när det gäller de äldre motortyperna JT8D och JT9D. Introduktionen av PW4000 har dessutom varit svårare än väntat”, säger Olof Persson.

Företaget har utrett andra möjligheter, men dessa försök har varit förgäves.

”Därför ser vi tyvärr inget alternativ än att ta det här inriktningsbeslutet,” säger Olof Persson.

På VAES i Bromma arbetar 456 personer, varav 145 tjänstemän och 311 arbetare.

Enligt inriktningsbeslutet kommer verksamheten att successivt avvecklas under 2007, så snart MBL-förhandlingarna är avslutade.

Anställda på VAES kommer att ha företräde till lediga befattningar inom Volvo Aero Sverige. Vid vakanser på övriga företag inom Volvokoncernen kommer dessa att erbjudas till VAES’ anställda, om kompetensen är den rätta.

Kostnaderna för en nedläggning är beräknade till cirka 250 miljoner kronor.

7 november 2006

För mer information, kontakta informationschef Fredrik Fryklund, 0703 1923 96.

Volvo Aero utvecklar och tillverkar högteknologiska komponenter till civila flyg- och raketmotorer i samarbete med världens ledande tillverkare. Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive försäljning av komponenter till flygmotorer och flygplan, försäljning och leasing av flygmotorer och flygplan, samt service, underhåll och reparation av flygmotorer. Volvo Aero ingår i Volvokoncernen, en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster.