Umeå kommun

Inriktningsbeslut om ny skolorganisation på Tomtebo

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 16:35 CET

Skolgången för elever i åk7-9 inom Tomtebo upptagningsområde flyttar från Sjöfruskolan till Norra Ålidhem från och med läsåret 2017-2018.

Stadsdelen Tomtebo är ett område med kraftig befolkningstillväxt och enligt befolkningsprognoser kommer utveckling att fortsätta. Aktuell elevprognos visar att antalet elever i grundskolan på Tomtebo beräknas öka med ca 260 elever fram till 2020 och ca 300 elever fram till 2024.Det finns därför ett omedelbart behov av att säkra tillgång till skollokaler för det ökade elevantalet.

Kommande lokalbehov
På Tomtebo finns två skolor. Tomtebogårds skola som i nuläget är en F-2 skola med 310 elever. Sjöfruskolan är en 3-9 skolan med 515 elever, varav 187 elever i åk 7-9. Utifrån prognoserna kommer behovet av klassrum att öka under de kommande åtta åren.

Kommunikation och delaktighet
I Umeå kommun finns också en tydlig politiskambition att prioritera de yngre barnens närhet till skolor. En flytt av hela åk 7-9 ger också bättre förutsättningar till en sammanhållen skoldag där man minimerar transporter av elever och lärare. I processen har skolledning i olika forum informerat och fört dialog med elever, medarbetare och vårdnadshavare. Som exempel kan nämnas elevdialoger, föräldramöten, föräldraråd, workshops, yrkesgruppsträffar och den lokala fackliga samverkansgruppen.

Mer information

Moa Brydsten (S)
ordförande
För- och grundskolenämnden
076-774 73 37

Elmer Eriksson (M)
vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-330 24 15Umeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.