Polismyndigheten i Stockholms län

Insats för ökad tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2009 14:46 CEST

Under vecka 29 måndag - torsdag genomförde Citypolisens tillståndsenhet tillsammans med Trafikkontoret i Stockholms stad en insats i Stockholm City för att förbättra tillgängligheten på stadens gator och torg utifrån funktionsnedsattas perspektiv. Arbetet följer Riksdagens mål att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad 2010.

Syftet med insatsen var att informera affärs och näringsidkare i Stockholm City på de regler som gäller för markupplåtelse gällande uteserveringar, varuskyltning o. dyl. dels ur ett framkomlighets- och tillgänglighets perspektiv och dels ur ett myndighetsperspektiv.

Under insatsen kontrollerades 249 affärs- och näringsidkare. 243 av dem fick information om de förbättringar de behöver göra för att till fullo uppfylla de tillstånd de har. De gavs samtidigt råd om förbättringar samt underlätta för funktionsnedsatta. De övriga sex gavs feedback på att de var föredömen.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de flesta vi var i kontakt med hade en god förståelse och insikt i vikten av framkomlighet och tillgänglighet på Stockholms gator och torg. Efter information och hänvisningar visade även de flesta en positiv attityd till de förändringar som de behövde göra.

Vill du veta mer kontakta Mats Rindborn Grahl, 08-401 14 17

 

Petra Sjölander
Informationsansvarig
08-401 01 61