Arbetsmiljöverket

Insats i hela EU ska minska den manuella hanteringen

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 09:04 CEST

Lyfta, bära och dra laster är arbetsmoment som sliter på kroppen. Nu inleder Arbetsmiljöverket (AV) inspektioner inom två branscher med omfattande manuell hantering: transportsektorn och sjukvården.


Gods- och bagagehantering vid vägtransporter, på flygplatser och i hamnar ska kontrolleras. Inom vården är det inte bara omvårdnadsarbete med förflyttning av patienter m m som verkets inspektörer ska titta närmare på, utan även kringservice som städning, tvätt, storkök och underhåll.


En hög andel av de personalkategorier som berörs av tillsynen, totalt närmare 300 000 arbetstagare, har kroppsliga besvär till följd av arbetet. Fysiskt påfrestande arbete i kombination med stress och lågt inflytande ökar risken för belastningsskador.

─ Kunskaper om riskerna med den här typen av arbete måste öka, säger Lena Dahlquist, nationell samordnare av inspektionerna. Arbetsgivaren är skyldig att känna till vilka regler som gäller och ska i samverkan med arbetstagarna förebygga belastningsbesvär. En åtgärd kan vara att organisera om arbetet, en annan att ta tekniken till hjälp.

Det är Yrkesinspektörskommittén inom EU, som består av ledningarna för de nationella arbetsmiljömyndigheterna, som tagit initiativet till den gemensamma insatsen.


Totalt kommer 300 inspektioner att genomföras i Sverige, jämnt fördelat mellan de två branscherna. En slutrapport på EU-nivå sammanställs under senvåren 2008.

Belasta Rätt! är tema för årets arbetsmiljövecka, även det ett återkommande EU-arrangemang. Fokus ligger här också på belastningsbesvär. Läs mera om aktiviteterna på www.av.se Veckan avslutas med Arbetsmiljöriksdagen den 26 oktober, då resultatet av tillsynsinsatsen presenteras.


Läs mer på vår webbplats:

Under fliken lag och rätt: AFS 2000:1, manuell hantering

AFS 1998:1, belastningsergonomi

Statistik över belastningsskador: Temasidorna om ergonomi.Kontaktpersoner:

Lena Dahlquist, 031-743 72 59

Ruth Carlsson, 08-730 94 14Catarina Edgar
Pressekr/Arbetsmiljöverket
730 99 99; 070-210 79 99