Rikspolisstyrelsen

Insats mot narkotikabrottslighet i Mölndal och Härryda

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2003 16:37 CET

Under helgen har åter igen en massiv insats genomförts mot försäljning och missbruk av narkotika inom Mölndals närpolisområde. Insatsen har genomförts i samverkan mellan kriminalpolisen i Mölndal och Länskriminalpolisens Narkotikarotel. Under insatsen har även personal från socialtjänsten medverkat.

Utvecklingen med nya trender och missbruksmönster kring nya preparat har medfört att risken för nyrekrytering bland ungdomar fortfarande är överhängande.
I Mölndal och Härryda har närpolisen försökt att intensifiera insatserna mot narkotikamissbruk, särskilt bland unga. Insatser gjordes under oktober månad 2002 och april månad 2003 och det har konstaterats att problem fortfarande finns avseende de flesta droger. De vanligast förekommande drogerna är amfetamin, ecstasy, cannabis och GHB , men vid detta tillfälle har även kokainmissbruk kunnat konstateras.

Insatsen var även denna gång i första hand riktad mot den ungdomsrelaterade brottsligheten men har även omfattat etablerade missbrukare vilka vanligtvis bidrar till spridningen av narkotika bland de yngre.

Vi har efter tidigare insatser kunnat konstatera en viss tillbakagång i nyrekryteringen. Detta avspeglas även i resultatet efter helgens insats. Det stora antalet frihetsberövade har sannolikt sin förklaring i att samverkan mellan Länskriminalpolisen och närpolisorganisationen har bidragit till att en bättre kartläggning av de etablerade missbrukarna.

Det samarbete som Mölndals kommun har med de socialsekreterare som dagligen tjänstgör på Länskriminalpolisens narkotikarotel är en av nycklarna till framgången. Två av dem deltog under helgens insats, vilket är en nödvändighet då personalen vid dessa tillfällen kommer i kontakt med många ungdomar och familjer där snabba insatser från socialtjänsten är nödvändiga.

Under fredagen och lördagen har sammanlagt 43 personer varit frihetsberövade. De har varit i huvudsak varit hemmahörande i Mölndal eller Göteborg, men även i Kållered, Lindome och Mölnlycke.

Nio av de frihetsberövade har visat negativt resultat vid urinprovstagning, men det anmärkningsvärda är att sex av dessa har visat förhöjda värden på olika narkotiska preparat. Av den anledningen måste analysresultaten från SKL inväntas innan vi med säkerhet kan säga hur många som helt frias från brott.

Sex personer har varit anhållna under helgen. Tre av dem togs på bar gärning vid ett källarinbrott. I samband med detta anträffades även gods från inbrott tidigare under kvällen. De övriga har medtagits för kroppsbesiktning efter att ha företett tecken på att ha varit påverkade av narkotika.
Sex personer är även misstänkta för drograttfylleri.
Utav det totala antalet frihetsberövade var 13 under 20 år och den yngste 15 år gammal.
Ett större beslag av GHB har gjorts hos en av de gripna
Sammanlagt 18 mindre beslag har gjorts av cannabis, amfetamin och kokain.

För ytterligare information kontakta kriminalkommissarie Thomas Cederquist, Närpolisområde Mölndal
på tfn 0702-282123 eller Kriminalkommissarie Erik Blomstrand Länskriminalens Narkotikarotel på tfn 0705-946325

Publicerat av informationsenheten