FAO

Insatser för återuppbyggnad av Haiti inleds

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 16:10 CET

Blockerade bevattningskanaler i Léogâne

FAO rensar upp bevattningskanaler i jordbävningsdrabbade Léogâne

FAO har startat en katastrofinsats vilken anställer 600 personer för att snabbt kunna rensa bevattningskanaler och säkra bön- och majsodlingar i och omkring jordbävningens epicentrum.

FN-organet betalar ut en mindre lön till varje anställd och tillhandahåller 600 handredskap som senare kommer att tillfalla de lokala lantbruksorganisationerna nära staden Léogâne.

En första FAO-utvärdering av jordbruksområdena kring den närapå totalförstörda staden, visar att rasmassor från jordskred som utlöstes av jordbävningen har blockerat bevattningskanaler. Detta hotar grödor som före jordbävningen bara var några veckor ifrån att kunna skördas. En senare och noggrannare FAO-utvärdering konstaterade att det finns omfattande skador på viktig infrastruktur såsom landsortsvägar. I Léogâne har uppskattningsvis 80 procent av byggnaderna förstörts.

“För bönderna runt Léogâne kunde jordbävningen inte ha kommit vid en sämre tidpunkt” säger Alex Jones, ansvarig för FAO:s katastrofinsats i Haiti.”Skador på bevattningsanläggningar hotar grödor som ännu inte kunnat skördas, samtidigt som avbrutna leveranser av utsäde och växtnäringsämnen kan försena sådden i det viktiga vårbruket”

40 arbetslag igång

Ungefär 40 arbetslag bestående av 15 personer vardera, har nu börjat arbeta i tre olika områden. FAO har även tillhandahållit finansiellt och tekniskt stöd och fått tillgång till en av kanadensiska arméns grävmaskiner för att kunna utföra en del av det tunga arbetet. Verksamheten kommer att pågå i ungefär en vecka.

Haitis jordbrukssektor påverkades även av att jordbruksministeriets byggnad i Port-au-Prince delvis förstördes i jordbävningen. Dessutom förstördes laboratorier och lagerlokaler men även flera av ministeriets anställda skadades eller omkom.

Från och med den 15:e februari kommer FAO-experter att börja arbeta med en mer omfattande bedömning av skadorna. Experterna kommer att göra upp planer för att återuppbygga jordbruket och trygga tillgången till mat. Resultatet av bedömningen kommer vidare att användas av FN och frivilligorganisationer som samordnar återuppbyggnadsarbetet (Post Disaster Need Assessment).

En första prioritering för FAO är att säkra finansieringen för att hjälpa fattiga haitiska lantbrukare att komma igång med vårens odlingssäsong som står för ca 60 procent av den nationella jordbruksproduktionen.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Huffington Post: Haiti's Ground Zero

FAO i FN:s Haiti-radio

FAO och katastrofer - Haiti