Näringsdepartementet

Insatser för att främja ett mer klimatsmart torvbruk

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 13:51 CEST

Regeringen beslutade idag att ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram underlag och förslag som i framtiden kan bidra till ett mer klimatanpassat torvbruk.

Resultaten är tänkta att användas för att bland annat bidra till att anpassa EU:s system för handel med utsläppsrätter så att ett framtida torvbruk behandlas med utgångspunkt dess verkliga samlade bidrag till växthuseffekten.

Uppdraget ska utföras i samråd med Naturvårdsverket och rapporteras senast den 16 december 2010.

Inom EU:s system för handel med utsläppsrätter betraktas torven som likvärdig med fossila bränslen i enlighet med den klassificering som används i klimatrapporteringen till FN:s klimatkonvention. Betraktat ur ett livscykelperspektiv kan torven trots det ha mer fördelaktiga klimategenskaper än vad som framstår vid en bedömning utifrån själva bränslets emissionsfaktor vid förbränning.Kontakt:
Magnus Blümer
Enheten för energi
08-405 28 49-------------------------
Läs mer
-------------------------
Energi (http://www.regeringen.se/sb/d/2415)

-------------------------