Skogsindustrierna

Insatser för tillgänglighet lockar fler till skogen

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 11:59 CEST

För att vistas oftare i skogen önskar svenskarna enklare framkomlighet och bättre mobiltäckning, visar en ny undersökning som presenterades av Skogsindustrierna på ett seminarium i Almedalen.  Där deltog bland andra ärkebiskop Anders Wejryd.

- Om man hittar ett sammanhang, att man är del av något större, så bidrar det till ens livskvalitet. Vi är formade av att leva i ett skogsland och vi ska nyttja detta för vår livskvalitet. Det gäller att ge
utrymme för de riktigt långa cyklerna, de produktiva, samt de korta, som till exempel smultron, berättade Anders Wejryd, ärkebiskop Svenska kyrkan, tillika hedersdoktor SLU, under seminariet.

Den nyligen genomförda undersökningen Skog 2013 kartlägger svenska folkets förhållande till skogen. 61% svarar att de spenderar tid i skogen minst en gång i månaden. Att vandra eller promenera i skogen är främsta anledningen till att vara i skogen (74%). Övriga populära skogssysselsättningar är att plocka svamp eller bär  (38%).

För att vistas oftare i skogen önskar svenskarna enklare framkomlighet i form av:
Fler markerade vandringsleder, fler upplysta områden, fler stigar och tydligare kartor. Nästan var femte svensk, 18%, efterfrågar också bättre mobiltäckning.

Årets rapport av ”Levande skogar” belyser skogsindustrins mål och arbete med den sociala dimensionen av hållbart skogsbruk. För den dimensionen är målet tydligt ”vi ska bruka skogen så att den bidrar till att öka människors livskvalitet”.

- Undersökning Skog 2013 visar att skogsföretagen är på rätt väg när man vill öka tillgängligheten till skogen och inte minst öka barnens möjlighet att komma ut i skogen, säger Mårten Larsson, skogsdirektör Skogsindustrierna.

För mer information, kontakta:
Mårten Larsson, skogsdirektör Skogsindustrierna, 070-352 79 72
Karin Eriksson, pressansvarig Skogsindustrierna. 070-254 48 49

Rapporten Levande Skogar går att ladda ned som pdf på http://skogsindustrierna.org/om_oss/publikationer/skrifter/utgivningsar-2013_1

Om undersökningen

Undersökningen Skog 2013 genomfördes av United Minds på uppdrag av Skogsindustrierna mellan vecka 22 och 23 år 2013. Totalt intervjuades 1 033 personer i åldrarna 18 till 80 år. Undersökningen genomfördes i datainsamlingsföretaget Cints onlinepaneler. Svaren insamlades i riksrepresentativa kvoter med avseende på kön, ålder och region.

Skogsindustrierna är massa-, och pappers- och den trämekaniska industrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Arbetsgivarverksamheten bedrivs tillsammans med gruvsektorn och stål- och metallsektorerna inom organisationen Industriarbetsgivarna. Skogsindustrierna företräder ett 50-tal massa- och pappersbruk och cirka 140 sågverk samt ett antal företag med nära anknytning till massa-, pappers-, eller trävarutillverkning. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä. Skogsnäringen sysselsätter nära 60 000 personer och exporterade för 138 miljarder kronor (2012). 

Box 55525, 102 04 Stockholm, tel +46 8 762 72 60, skogsindustrierna.org