Mobilisering mot narkotika

Insatser mot utsatthet är god narkotikapolitik

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 14:55 CEST

Regeringens narkotikapolitiska samordnare, Björn Fries, ställer sig mycket positiv till de satsningar på barn och ungdomar som presenteras i uppgörelsen om vårbudgeten.-Allt som görs för att minska ungdomars utsatthet är god narkotikapolitik, säger Björn Fries

Regeringen och samarbetspartierna föreslår i sin uppgörelse en satsning på 250 miljoner kronor till barn- och ungdomspsykiatrin för att öka tillgängligheten och etablera ett nationellt kunskapscentrum.-Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar risken för missbruk av alkohol och narkotika och ju tidigare insatserna görs desto större chans har samhället att rädda människor från missbruk, säger Björn Fries.Björn Fries oroas av den ökande psykiska ohälsan bland barn- och ungdomar och pekar på statistik från sjukhuset Maria ungdom i Stockholm.-Över hälften av de flickor som kommer till mottagningen efter att ha gripits av polisen för ringa narkotikabrott har depressiva drag. Mer än en fjärdedel har självmordstankar.I uppgörelsen om vårpropositionen föreslås också att 1000 resurspersoner med utländsk bakgrund ska anställas på skolor i segregerade områden för att ge stöd i undervisningen och bidra till att fler ungdomar går ut skolan med fullständiga betyg.-Att växa upp i ett segregerat bostadsområde är en av flera riskfaktorer som kan leda till missbruk. Resurspersoner i skolan ett steg i rätt riktning för att stärka det sociala skyddsnätet runt unga människor, säger Björn Fries.