Svenska kyrkan

Insatserna i Irak fortsätter

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 13:24 CEST

– Att tvingas se sitt eget barn gråta av hunger är fruktansvärt, och förnedrande. Trots att situationen i Irak är så uppmärksammad, glömmer vi bort hur människorna drabbas, säger Lutherhjälpens direktor Christer Åkesson.

Trots hjälpen utifrån har situationen för Iraks befolkning i stort inte förbättrats. Medellivslängden i landet har sjunkit till 61 år medan resterande arabvärlden har ökat till 67 år. Detta är ett resultat efter år av krig och sanktioner. Folkmängden har dock ökat från 9,4 miljoner 1970 till 22,3 miljoner 2000, trots stora befolkningsförluster till följd av krig och flyktingströmmar till andra länder.

(Källa: SIDA:s landanalys)

• Cirka 60 % av befolkningen är beroende av matdistribution genom FN:s Olja-för-mat-program.

• Nära en miljon barn under 5 år lider av kronisk undernäring. (Källa: UNICEF)

• En dryg femtedel av den irakiska befolkningen beräknas i dag vara kroniskt fattiga, och en lika stor andel av befolkningen i de tre kurdiska guvernaten i norra Irak beräknas leva i extrem fattigdom.

• Under sanktionstiden mer än fördubblades barnadödligheten vid födseln från 47 per 1000 (1989) till 107 per 1000 (1999). Under samma period ökade dödligheten för barn under 5 år från 56 per 1000 till 131 per 1000.

400 000 kronor för vatten, mat och skolor

Insatserna efter kriget i Irak fortsätter under 2004. Lutherhjälpen har bidragit med 400 000 kronor till vatten- och sanitetsinsatser, psykosociala insatser, distribution av mat och andra basvaror till familjer som har det extra svårt att klara sig. Därutöver görs insatser för att rehabilitera några mindre skolor för barn med olika typer av handikapp och samarbeta med yrkesskolor för ungdomar.

Arbetet sker genom lokalt anställda och lokala kontakter.

– Säkerhetssituationen gör det svårt att jobba med kapacitetsbyggande i den utsträckning som önskas, säger Lutherhjälpens direktor Christer Åkesson. Istället sker arbetet i liten skala med det mest nödvändiga och utbildningsinsatser.

Norska kyrkans nödhjälp har varit aktiv i Irak sedan mitten av 1990-talet och är en av organisationerna inom det globala nätverk av kyrkor sm Lutherhjälpen arbetar med och som leds av ACT(Action by Churches Together). De har upparbetade kontakter vilket gör att deras vatten- och sanitetsprogram har kunnat fungera väl även i den mycket osäkra situationen.

Läs mer om arbetet på www.svenskakyrkan.se/lutherhjalpen

Lutherhjälpen är den del av Svenska kyrkan som ansvarar för katastrof- och utvecklingssamarbete. Styrkan är ett unikt, globalt nätverk med en mycket stark lokal förankring. Arbetet handlar om att skapa förutsättningar för människor att leva och utvecklas på sina egna villkor, samt att bekämpa orsakerna till hunger, fattigdom och förtryck.

Pg 90 02 56-9 står öppet för bidrag till katastrofarbetet.

Thomas Ekelund, pressekreterare, tfn: 018-16 96 93, 0730-23 32 71, e-post: thomas.ekelund@svenskakyrkan.se